Філософські роздуми Г.С.Сковороди про людське щастя

 

Кожна людина хоче бути щасливою. Прагнення до щастя складає мету її життя. Що ж таке щастя? У чому воно? Хтось вбачає його в любові, сім'ї, дітях, хтось — у праці, в яку він вкладає свою душу, ще інший — у владі, достатку. Для кожної людини воно своє, неповторне. А, може, в тому щастя, щоб прагну­ти до нього, шукати його?

Найбільші уми людства шукали відповіді на ці питання, приділяли ба­гато уваги осмисленню проблеми щастя. Серед них і великий філософ України Григорій Савич Сковорода.

Григорій Сковорода увійшов у свідомість українського народу як співець, байкар, мудрець-мандрівник, що з торбою за плечима і сопілкою за по­ясом ходив від села до села, висловлював людям свої погляди на життя, співав пісні, розповідав притчі, роз'яснював священні книги Біблії. Невелика творча спадщина митця: збірка ліричних поезій "Сад божественних пісень", "Байки харківські", філософські трактати, притчі. Літературні його твори водночас були філософськими, а філософські подані в художній формі.

Г.Сковорода вважав, що кожна людина має право на земне щастя. У чому ж, на думку мислителя, полягає воно і який шлях до нього?

У трактаті "Розмова п'яти подорожніх «про справжнє щастя" філософ висловлює думку, що щастя — у пізнанні себе. Щоб стати щасливим, не треба багатства, не треба влади, почестей, чинів: "Бути щасливим — це знайти само­го себе", — пише автор. Людина повинна пізнати себе, свою духовну сутність: свої уподобання, здібності, нахили до певного виду діяльності. Знаючи свої нахили , можна визначити своє місце в суспільстві . Праця за природними нахилами приносить людині задоволення, радість. Така "споріднена" (сродная) праця сама стає красою, бо дає насолоду не стільки своїми результатами, скільки самим процесом, і це робить людину прекрасною. Ця думка покладе­на в основу байки «Бджола і шершень». Бджоли збирають мед, бо вони для того народжені. Для них набагато важливіше збирати мед, ніж його їсти. Шершень не може цього зрозуміти, бо живе "крадіжкою чужого", для нього головне — споживати те,що здобули інші. Автор хоче сказати, що життя тільки тоді матиме зміст і буде для людини природною потребою.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.