Складений іменний присудок - Page 2

1. Невихований завжди залишиться невихованим, що б він не базікав. 2. З гвин­тівкою в руках студенти почували себе бійцями, захисниками рід­ної землі. 3. Валентин, справді, вважався одним з кращих винахід­ників по школі. (Гончар.) 4. Здається, і ви тепер стаєте альпіністом. (Гончар.)

Вправа 3. Прочитайте. Перебудуйте речення, замінюючи в них діеслово-зв'язку бути (в тому числі й нульову зв'язку) іншими дієслова ми-зв'язка ми, і запишіть. При потребі змініть форми слів і їх порядок. Виділіть підмети і присудки. Порівняйте речення і скажіть, чим вони різняться щодо змісту та інтонації.

1. В єднанні рук, металу і сердець ми — армія життя необорима (Сос.) 2. Дружба народів є наш заповіт. (Тич.) 3. Вітчизняна війна була всебічним випробуванням для кожного митця. (Рильський.) 4. І цей безперервний важкий гуркіт індустрі­ального краю тепер був куди миліший дівчині за блакитні береги південного моря. (Гончар.)

Виділіть орфограми — подвоєні букви в коренях слів; подвоєні букви на межі значущих частин слова.

Вправа 4. Складіть речення, в яких дієслова бути, стати, вважатися, називати виступали б зв'язками при іменній частині складеного присудка і простими присудками.

Здебільшого іменна частина складеного присудка виражається іменником, прикметником і дієприкметником. Наприклад: 1. Во­да — велике багатство для посушливих земель. (Газ.) 2. Київ прекрасний за всякої пори. (Цюпа.) 3. А навкруги вся ніч пере­повнена розміреним шумом хлібів. (Гончар.)

Рідше іменна частина складеного присудка виражається числів­ником, займенником, прислівником. Наприклад: 1. Немає роздо­ріж, дорога нам — одна ж! (Рильський.) 2. Син у мене мій, а розум у нього свій. (Нар. те.) 3. Чай вприкуску. Іменна частина може виражатися стійким сполученням слів. Наприклад: 1. На­стя була м'якої вдачі. (Коцюб.) 2. Хмельницький був іншої дум­ки. (Панч.) 3. Риба не без кості, а чоловік не без злості. (Нар. те.)

Примітка. До іменної частини можуть входити сполучники як, мов, що, ніби, точно та ін., які вносять у присудок значення порівняння, наприклад: 1. А дівчина була як сонце. (Вовч.) 2. Панська ласка — що вовча дружба. (Нар. тв.)

Вправа 5. Прочитайте. Знайдіть складені іменні присудки. Чим виражені в них зв'язка та іменна частина?

1. Хіба є хто на світі крилатіший за людину? (Гончар.) 2. Воронцов справедливо вважався найкращим оратором у дивізії. (Гон­чар.) 3. Воронцов ніби становив найголовнішу, невід'ємну частину складного організму полку. (Гончар.) 4. Однією з улюблених поезій Бєлінського був вірш Пушкіна «Три ключі». (Рильський.)

Вправа 6. Дайте повні відповіді на запитання і запишіть. Виділіть складені присудки. Якими є присудки в запитаннях?

1. Як називається твоє рідне місто? 2. Хто з учнів твоєї школи (класу) відмінники? 3. Кого ти вважаєш зразком для себе у поведінці? 4. Ким ти станеш після закін­чення школи?

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.