Правопис префіксів

 

В українській мові в префіксах роз-, без-, воз- через- завжди пишеться з (тобто з ніколи не переходить у с): розписати, розказати, розсипаний, розтлумачити, безтурботний, безпринципний, безперечний, безсуфіксний.

Префікси пре-, при- розрізняються за значенням: префікс пре- вживається в якісних прикметниках і прислівниках для вираження інтенсивної ознаки (пре­гарний, премудрий, пречудовий, препогано, превеликий, прекрасний, преподобний, преосвященний);

префікс при- вживається переважно в дієсловах та від­дієслівних утвореннях і має ознаку приближення (прийти, прибігти, приїхати, прибити, примусити, пришити, прибудувати, прив'язати, приборкати, прищеплювати) або ознаку частковості дії (приморозити, притрусити, припудрити).

Префікс при- пишеться й у словах, утворених із слово­сполучень іменника з прийменником при: при вокзалі — привокзальний, при березі — прибережний, при місті — приміський, при дорозі — придорожний.

В іншомовний словах, що не мають префікса, написання е та и треба запам'ятати:

преамбула                           

президент                              

президія                                 

презентація

 престиж

 претендент

 претензія

 прем'єра

прелюдія

предикат

приватний

примат

привілей

Префікс прі- пишеться тільки в словах прізвище, пріз­висько, прірва.

Префікс с- пишеться тільки перед глухими к, п, т, ф, х (він виникає в результаті оглушення дзвінкого з- перед наступним глухим звуком): сказати, скипіти, скинути, списати, спити, сполоти, стиснути, сточити, сфотогра­фувати, сфабрикувати, схопити, схвалити, схуднути.

Префікс пере- вказує на ознаку повторної дії, «через щось, когось»: переїхати, перейти, переробити, перешити, перешийок, перешкода, перегородка, передплата, пере­конувати, переінакшувати.

В іншомовних словах трапляється частинка слова пери-, яку не слід плутати з префіксом пере-: периметр, пери­петія, периферія, перифраза, перитоніт, перископ.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.