Прийменник - Page 6

умови: у (в), з, без, при, у випадку, у разі, за умови, при умові та ін. Наприклад: При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний!

допустовості: всупереч, наперекір, на (у) противагу, незважаючи на, незсиїежо від, у розріз з, при та ін. Наприклад: Наперекір усьому існує ж таки спадкоємність людяного в людині; Всупереч сподіванням, стар­шину не здивувало таке призначення. Незважаючи на важкі обставини свого життя, Карпо Тобілевич... здужав дати зовсім знач­ну, як на свій стан, освіту всім членам своєї сім’ї. При глибокому снігу й при колючому морозі послано гінців у всі краї.
Прийменниково-відмінкові конструкції виконують також й інші функції, виражаючи такі семантико-синтаксичні відношення: довжину, наприклад: Побіля лісової стежки, по якій майже не хо­дять, несподівано натрапляєш на білі оченята конвалій.

Як синоніми до прийменника побіля, а отже й біля, вживаються також прийменники понад, уздовж, попід, тобто ті, що передають відтінок видовженості, наприклад: Дівчина ішла попід самою зеленою стіною, висмикувала з жита сині волошки. Ми пливли вздовж сірих скель. По той бік затоки вигинається вподовж берега рядок вогнів рибальського селища. Старі сиві птахи, злякані звуком походу, важко злітали понад галяву.

Виявляють себе як синоніми часові прийменники на — в(у), на­приклад: І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав; В таку добу під горою... щось біле блукає.

Часові прийменникові конструкції з прийменниками до і перед виражають момент чи відрізок часу, який передує іншому моменто­ві, наприклад: встала до схід сонця — встала перед сходом сонця. Як стилістичний варіант використовується прийменник під, наприклад: зайдіть перед Новим роком — зайдіть під Новий рік. Іноді до цього ряду може приєднуватися прийменник проти, наприклад: Куди ти йдеш проти ночі? — перед настанням ночі.
Час початку дії виражається в українській мові двома приймен­никами з та від (од), наприклад: з початку літа — від початку літа; а час завершення дії — по і до, наприклад: не заплатив по травень — заплатив до травня.

Значення мети передається в українській мові конструкціями з прийменниками для + родовий відмінок, на + знахідний відмінок, за + орудний відмінок, ради (заради), задля + родовий відмінок, про + знахідний відмінок.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.