Роль пісні в п'єсі І.П.Котляревського "Наталка Полтавка" - Page 2

А ось пісня Петра викликає в нас зовсім протилежні почуття. Ми відчуваємо, як щиро і вірно він кохає Наталку:

Сонце низенько,

Вечір близенько,

Спішу до тебе,

Лечу до тебе,

Моє серденько.

Дослідники вважають, що у цій пісні автор, взявши початок народно пісні, подав далі свій варіант, який безпосередньо передає почуття героя і є, таким чином, своєрідним пісенним монологом. У піснях Миколи "Гомін, гомін по діброві", "Ворскла річка невеличка" письменник показує його як носія патріотичних традицій народу.

Біографи І. Котляревського підкреслюють, що був він людиною надто гу­манною і волелюбною. Письменник часто любив вживати прислів'я: "Коли козак в полі, тоді він на волі".

Не випадково в уста бурлаки-наймита Петра він вкладає народну пісню "Та йшов козак з Дону, та з Дону додому".

Отже, пісні є важливим засобом драматурга в змалюванні образів і розкритті ідейного змісту твору. Вони вносять в п'єсу сильний струмінь ліризму, надають їй народного колориту.

Пісні з "Наталки Полтавки", створені самим автором ("Віють вітри", "Ой мати, мати", "Сонце низенько" та інші), ще до надрукування п'єси стали по­ширюватись і жити незалежно від неї.

Традиція введення в п'єсу пісенного матеріалу після І.Котляревського широко утвердилась в українській драматургії, її продовжили Г. Квітка-Основ'яненко, Т. ІІІевченко, М. Кропивницький, М. Старицький, І. Франко.

...Щира дяка письменнику, який залишив для нас і для майбутніх поколінь неоціненний скарб — п'єсу "Наталка Полтавка", яка своєю пісенністю торкається струн нашого серця і душі, викликає почуття гордості за наш тала­новитий український народ.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.