Види речення за метою висловлювання - Page 3

Бесіда
1. Чому цей вид речень не входить до числа різновидів за метою вислов­лювання?
2. Поясніть особливості інтонації 7-го речення тексту.
3. Чим стурбований автор? Які підстави для таких думок дає нам сього­дення?

Закріплення знань та вмінь
Завдання 1. Виконайте синтаксичний розбір речення з повною характе­ристикою всіх його ознак.
Учитель розповідає про найважливіші традиції виховання в українській родині, дотримання яких нині могло б стати порятунком від духовного занепа­ду нації. В основі цих традицій - повага до батьків, до людини загалом, до праці, хліба, рідної оселі, а ще - висока вимогливість до молодших членів сім'ї.
Учні. Ослухатися батька, матері - злочин, бо слово їх святе; допомогти старшим у праці - обов'язок; вшанувати добру людину, привітати в оселі подорожнього і підтримати в скруті - звичайна річ; обманути, вкрасти, зради­ти віру - непростимий гріх; захищати рідну землю від неволі - справа гідності й честі чоловіка; берегти сім'ю - жіноче покликання.

Завдання 2. На основі названих засад виховання складіть і запишіть різні за змістом і метою висловлювання речення. Правильно проінтонуйте, поясніть розділові знаки. Визначте, якому з них можна надати окличної інтонації.

Учитель. Так виховувались українці з давніх-давен. Традиції нашої етно- педагогіки запозичали інші народи. Із гніздовищ українських родин, сповнені благословенним теплом, злітали у світ видатні особистості, які дивували люд­ство і силою розуму, і красою почуттів. Згадаймо хоча б дитячі літа видатних майстрів українського слова. У сім'ї Т. Шевченка дітей виховували на заса­дах людяності, християнської моралі, поваги до героїчної минувшини; для І. Франка рідний дім - спогад про нелегку працю і сумовиту мамину пісню; Леся Українка отримала свій псевдонім від матері, що надавала перевагу національному вихованню, формуванню потреби самоосвіти, праці над собою. Добрі засіви завжди визрівали на могутні плоди за умови, що діти шанували мудру науку старших. Задумайтесь, що потрібно для того, щоб і ви поповнили число хоч і не знаменитих у своїй винятковості, але не менш духовно багатих і вихованих людей.

Розвиток діалогічного мовлення.
Звучать діалоги, заздалегідь підготовлені окремими учнями на тему "Урок життя, винесений з дитинства". Діалоги складені з використанням різних за метою висловлювання і емоційним забарвленням речень на основі відомостей про родинне виховання видатних українців.
За іншим варіантом - розробка сцен із "Казки мойого життя" Б. Лепкого.

Завдання. Визначте, яка роль речень згаданого виду в прослуханих діало­гах. У яких стилях мовлення вони доречні?
Ситуативно-творчі завдання, що передбачають обов'язкове викорис­тання питальних, спонукальних і окличних речень (не більше 5-6 конструкцій).

Робота в групах
1. Зробіть зауваження сусідові по парті стосовно його поведінки, манери спілкування, зовнішнього вигляду тощо.
2. Похваліть сусіда по парті за його добрий вчинок чи порадійте його успіхам.
3. Дайте урок людяності нахабі (ледареві, пліткареві, скупому, вередливому та ін.).
4. Підтримайте невдаху після "проваленого" іспиту, втрати цінної речі, розчарування в житті і т. д.

Домашнє завдання
Написати твір на тему "Урок життя, одержа­ний в сім'ї", використовуючи речення всіх видів, опрацьованих за таблицею).

Підсумок Заключне слово вчителя.
Бережіть, шануйте, боготворіть людей, чиєю мудрістю славиться ваш рід. У них - духовне спасіння і ваше, і всієї нації. Дорожіть традиціями роду і народу, поширюйте їх і примножуйте, пам'ятаючи про мовні засоби, які зроб­лять ваше мовлення цікавішим, доречнішим, емоційнішим. Людину возвеличує життя, Так просто це звучить і так велично. Прожить би всі хвилини до пуття, Щоб у кінці поставить знак окличний... (А. Кичинський).
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.