Т. Шевченко. Історична драма «Назар Стодоля»

Мета: привернути увагу учнів до традицій українського народу, відображених у творі, ліризму і гумору у змалюванні людських стосунків та почуттів; роз­вивати творче сприйняття художнього тексту, образне мислення, спостережливість; виховувати любов до рідної мови і культури.
Обладнання: ілюстроване видання п'єси, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Бесіда з учнями.
1. Які художні твори називаються історичними?
2. Що таке історична драма?
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя до змісту й композиції драми Т. Шевченка «Назар Стодоля» за планом.
1. Показ соціальних суперечностей між старшинською верхівкою та низовим козацтвом.
2. Ліризм і гумор у зображенні людських почуттів та стосунків.
3. Характеристика героїв п'єси.
4. Особливості композиції.
Виразне читання вибраного учителем уривка з твору за дійовими особами.

Бесіда з учнями.
1. Що можна сказати про характери героїв п'єси? (Хоми, Назара, Галі).
2. Чи присутня в творі авторська характеристика героїв?
3. Що допомагає нам скласти власну думку про персонажів тво­ру? (Мова дійових осіб).

Пояснення вчителя до образів твору
Центральний персонаж п'єси — запорожець Назар. Це сміливий козак, який уміє постояти за себе. Вдача Назара поетична, пристрасна, і мова його відповідає цій піднесеності. Гнат Карий — дещо стриманіший, але більш енергійний та одчайдушний. Він завзятіший від Назара. За побратима Гнат готовий піти й на смерть.

Галя — життєрадісна, простодушна дівчина, благородна душею ; вдачею. Безтурботна й довірлива, вона швидше серцем, ніж розу­мом, збагнула, що через батьків намір видати її заміж за полковника може стати нещасливою. Галя прагне волі в своїх почуттях і діях. Ні багатство, ні сите життя не приваблюють її. Чесність, безпосе­редність, справедливість — провідні риси вдачі цієї дівчини-українки.

Виразне читання уривка за дійовими особами з коментуванням (Дія перша: Кичатий і Стеха).
Запитання до учнів.
1. Якими ви уявляєте цих дійових осіб?
2. Які мовні засоби вживає Шевченко для характеристики обох персонажів?

Самостійна робота
Визначити і записати художні особливості п'єси: 1) твір реалі­стичний з елементами романтизму: розвиток дії, зустріч Галі і На­зара; 2) чітке зображення характерів; 3) яскрава мова; 4) напру­женість у розгортанні дії; 5) народність; 6) дотримання історизму.
Перевірка виконаної роботи

Бесіда з учнями
1. Кого висміяв Т. Шевченко у п'єсі «Назар Стодоля»?
2. Що прославляє автор?
3. Чиї новаторські традиції продовжує Т. Шевченко?
4. Хто став послідовником цієї традиції у майбутньому?
5. Що є спільного у сюжеті п'єс «Назар Стодоля» Т. Шевченка і «Наталка Полтавка» І. Котляревського?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Прочита­ти цикл Шевченкових поезій 1843—1847 рр.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.