Повісті Т. Шевченка російською мовою. «Художник». Значення повістей Т. Шевченка

Мета: розкрити тему, дати характеристику образів, композиції і стилю повісті; розвивати в учнів спостережливість, уміння зіставляти факти, робити узагальнення; вихо­вувати доброту, здатність до співпереживання.
Обладнання: репродукції картин Шевченка, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. Виступи за підготовленими тезами.
2. Виразне читання поезій Шевченка (на вибір учнів).
Бесіда з учнями.
1. Розкрийте головну думку поеми «Варнак».
2. Розкажіть про засоби сатири в поемі «Царі».
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учнівські повідомлення

Повідомлення 1. Повість «Варнак» за сюжетом відповідає однойменній поемі. Герой її — народний месник, борець проти поміщицького гноблення. Він став ватажком загону селян, які мстилися панам за кріпацькі кривди. Як і прославлений Кармалюк. герой повісті усе, що забирав у панів, роздавав бідним.

Повідомлення 2. В іншому плані розповідається історія по­критки в повісті «Капитанша». Зведеній і покинутій офіцером дівчині допомагає солдат, денщик Туман. Коли вона померла, Ту­ман виховав її дитину. Бездушному, жорстокому панові Шевченко протиставив людину з народу, високогуманну й працьовиту.

Повідомлення 3. Позитивними рисами змальовані персо­нажі повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали». Бездуш­ним панам протиставлено благородну постать матроса. За виявле­ний на війні героїзм його мають нагородити. І коли матроса запита­ли, що він хотів би дістати в нагороду, він попросив звільнити від кріпацтва його сестру. Поруч із цим образом у повісті виведено розпусника й гульвісу поміщика Курнатовського.

Повідомлення 4. У повісті «Музикант» розповідається істо­рія кріпака Тараса Федоровича, який з панської примхи став скри­палем і віолончелістом. Шевченко показав глибоку трагедію цього талановитого музиканта, який під час вечірок у пана чарував слу­хачів прекрасним виконанням високохудожніх творів, а потім ви­конував обов'язки панського лакея.

Стислий переказ (учнями або вчителем) змісту повісті «Художник».
Виразне читання уривків з повісті (на вибір учителя).

Бесіда з учнями.
1. Що у повісті «Художник» є автобіографічним?
2. Чим вона відрізняється від життєпису письменника?
3. Чому, на вашу думку, Шевченко не створив повністю автобіог­рафічний твір?
4. Чому так трагічно закінчилося життя головного героя повісті?
5. Яка з прочитаних Шевченкових повістей вам найбільше спо­добалась і чому?
Скласти тези до теми «Значення повістей Шевченка».
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Прочита­ти твори Шевченка періоду після заслання.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.