Поезія Т. Шевченка років заслання. Цикл віршів «В казематі»

Мета: розкрити основну думку поезій, написаних під час заслання: вираження нескореності духу поета-борця, туга за рідним краєм; розвивати вміння логічно й послідовно викладати свої думки
Обладнання: підібрані ілюстрації, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання. Виразне читання напам'ять уривка з поезії
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учнівські повідомлення

Повідомлення 1. Цикл «В казематі», що є своєрідним про­логом до «невольничої» лірики Шевченка, складається з 13 віршів. Пізніше поет додав до цього циклу ще дві поезії. Тугою віє від поезій «Не кидай матері!», «За байраком байрак», «Чого ти ходиш на могилу?». Вірш «Косар» — роздуми про те, що смерть нікого не минає, і його «не мине, на чужині зотне, за решоткою задавить». Особливо смутно стає, коли читаєш «Ой три шляхи широкії» — одну з перлин Шевченкової лірики. (Виразне читання поезії «Ой три шляхи широкії»).

Повідомлення 2 . Однак не мотиви самотності визначають загальний настрій циклу. Шевченко і тут, за ґратами, викриває насильство і гніт («Рано-вранці новобранці»), співчуває людському горю («Ой одна я, одна»), оспівує милу його серцю природу Украї­ни («Садок вишневий коло хати»). Останній вірш вважається ше­девром світової пейзажної лірики, для нього характерне поєднання зорових образів (садок вишневий) зі слуховими (хрущі гудуть). (Виразне читання поезії «Садок вишневий коло хати»).

Повідомлення 3. Вірш «Мені однаково...» — один з найвеличніших творів світової лірики про відданість митця вітчизні, сповідь поета перед людьми. Його основний мотив — поєднання з житті людини громадянського й особистого. Цей вірш умовно можна поділити на дві частини: 18 рядків — перша частина, останні 5 — друга. Цей невеликий за розміром вірш містить глибоку ідею воістину прометеївської самопожертви в ім'я невми­рущості українського народу. (Виразне читання поезії «Мені одна­ково...»).

Пояснення вчителя за планом.
1. Заслання Т. Шевченка можна поділити на два періоди: 1847— І850 рр. (Оренбург, Кос-Арал) і 1850—1857 рр. (Новопетровська фортеця).
2. За перший період написано 100 віршів та сім поем.
3. У «невольничій поезії» переважають автобіографічні та со­ціально-побутові твори. («Думи мої, думи мої, ви мої єдині», «Не гріє сонце на чужині», «Немає гірше, як в неволі!», «І виріс я на чужині, і сивію в чужому краю», «В неволі, в самоті», «Заступила чорна хмара», «Заросли шляхи терна­ми», «Лічу в неволі дні і ночі» та ін..).
4. У поемі «Варнак» Шевченко змальовує стихійний протест се­лян проти панської кривди.
5. Остання «невольнича поезія» «Мій Боже милий, знову лихо!» є осудом Кримської війни, у якій загинули десятки тисяч людей.
6. Теми, пов'язані з історичним минулим України, відображено в поезіях «Іржавець», «Заступила чорна хмара», «Чернець», «Швачка».
7. Під впливом казахського фольклору написаний вірш «У Бога за дверима лежала сокира».
Виразне читання поезій з коментуванням. («Ще як були ми козака­ми...», «У Бога за дверима лежала сокира», «І виріс я на чужині», «Ну що б, здавалося, слова...»).

Бесіда з учнями.
1. Розкрийте смисл алегоричних образів у вірші «У Бога за две­рима лежала сокира».
2. Які Шевченкові вірші періоду заслання ви вважаєте автобіог­рафічними?

Виразне читання поезії «Іржавець».
Розповідь учителя про зміст та форму твору.
1. Причини поразки козаків Мазепи під Полтавою 1709 року.
2. Згадка про загибель українських козаків на будівництві Пе­тербурга.
3. Війна Росії проти Швеції.
4. Суперечливе ставлення автора поезії до християнської релігії.
5. Особливості віршової форми поезії «Іржавець».
6. Чому твір має таку назву?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуватися до тематичного оцінювання.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.