Життєвий і творчий шлях І. Я. Франка. Тестові завдання з української літератури - Page 4

IV варіант

1.І. Франко народився:

а) 1856 р.;

б) 1845 р.;

в) 1870 р.

2. Франко виявив феноменальні здібності, навчаю­чись у:

а) нормальній школі;

б) Дрогобицькій гімназії;

в) Львівському університеті.

3. Восени 1875 р. І. Франко став студентом:

а) філософського факультету Львівського універ­ситету;

б) юридичного факультету Краківського універси­тету;

в) філологічного факультету Львівського універси­тету.

4. Приводом до арештів І. Франка було:

а) друкування творів українською мовою;

б) активна громадська діяльність;

в) стосунки з опальними поетами.

5. Повне зібрання творів І. Франка налічує:

а) 25 томів;

б) 35 томів;

в) 50 томів.

6. Провідний мотив поезії «Гріє сонечко»:

а) заклик піднімати народ на боротьбу проти со­ціально несправедливого ладу;

б) нездоланність трудового народу;

в) роль поета і поезії

7. Народною піснею став твір І. Франка

а) «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»;

б) «Чого являєшся мені у сні»;

в) «Тричі мені являлася любов».

8. Який вірш є програмним для всієї творчості І. Франка:

а) «Гімн»;

б) «Декадент»;

в) «Каменярі».

9. Жанр п'єси «Украдене щастя»:

а) соціально-побутова драма;

б) соціально-реалістична драма;

в) соціально-психологічна драма.

10. З якого вірша ці рядки:

 Я син народа,

Що вгору йде,

Хоч був запертий в льох.

а) «Vivere memento»;

б) «Наймит»;

в) «Декадент».

11. Поема «Мойсей» була написана:

а) 1904 p.;

б) 1905 p.;

в) 1916 р.

12. Іван Франко похований у:

а) Дрогобичі;

б) Києві;

в) Львові.

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.