Вивчення поеми «Мойсей» Івана Франка.Урок 3 - Page 2

Мужність «Ухвалили печать наложить// На язик мій, на душу, — // Тож тепер вам усім вперекір// Говори­ти я мушу...» — ці рядки с ключем до розуміння мужності Мойсея, бо в умовах несвободи (хоч би як її розуміти) відстою­вати свої переконан­ня, вірність собі всу­переч тискові обста­вин — це і є модель героїчної поведінки в негероїчну добу.

На початку тво­ру — «мужність» піти за Датаном та Лвіроном. В кін­ці — «Задуднять і пустині пісок // На болото замісять, // Авірона камінням поб'ють, // А Датапа повісять».

На початку уроку ми пригадали основні Божі та хрис­тиянські заповіді. Подумайте і скажіть, які з 10 Божих за­повідей порушили євреї у поемі Івана Франка. Підтвердіть свої слова рядками з твору

У результаті обговоренні з'ясовується, що порушено 4 з основних заповідей.

Порушена заповідь

Зміст запо­віді Божої

Приклади — рядки з тексту

І

Я — Господь, Бог твій. Хай не буде тобі ін­ших богів пе­редо Мною. Не роби собі ідолів, не вклоняйся і не служи їм.

Віра в Бога-Єгову — це «... доля твого осла, // Що зав'язані міхи //3 хлібом носить, сам голод терпить // Для чужої потіхи ...» «Ще гербеї з ума не зійшли, // Долі ліпшої варті // І осяг­нуть, як честь віддадуть // І Ваалу й Астарті».

IV

Шануй батька свого і матір свою, щоб до­вгі були твої дні на землі.

«... І не слухай його (Мойсее­вих — 0. Б.) слів // Молоде покоління ...». «Що ж Міцраїм батьки і діди // Під­нялись до походу, // На їх погляд се дурість, і гріх // І руїна народу ...» і інші.

VIII

Не свідчи неправдиво на ближньо­го свого.

«І піднявся завзятий Датан: // ... Признавайсь: не на те ти ходив //У єгипетську раду, // Щоб з мудрецями й жерцями кувать // На Ізраїля зраду?

X

Не пожадай нічого, що є в ближньо­го твого.

«Серед них Авірон і Датан // Верховодять сьогодні...» — жадоба влади.

Кожне порушення заповіді обговорюється. Вчитель особливо акцентує увагу учнів на порушенні IV заповіді — «діти —проекція в майбутнє» і VIII — звинувачення у зраді.

Перша християнська заповідь перегукується з І із осно­вних Божих, тому ми її не обговорюватимемо. А поговори­мо про другу.

«Нову заповідь я вам даю: Любіть один одного! Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні мої...» [Євангеліє від Івана ХШ: 34-35].

«Любов сильніша від смерті!» — такий напис зробили у катакомбах перші християни. Як ви розумієте цей вислів?

Обговорення.

У Біблії неодноразово підкреслюється, що любов по­винна бути дієвою [див. І Соборне послання св. Івана 111:18].

Обговорення, під час якого вчитель, розмірковуючи над ви­щесказаним, малює на дошці схему ілюстрацію своїх думок.

Підведення підсумків уроку.

На сьогоднішньому уроці ми провели цікаве дослідження-порівняння. Узагальнюючи все, про що ми го­ворили, скажіть, чи відповідає заголовок до теми її змісту?

Узагальнююче обговорення, висновки.

Домашнє завдання.

Написати невеликий твір-роздум на тему:

«І все ж таки: В началі було — Слово! І все ж таки:

Начальний дух — Любов!»

(Євген Маланюк).


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.