І. Франко. «Захар Беркут». Сюжет. Патріотичний мотив. Характеристика образів Максима і Мирослави - Page 2

Перша група. Ви Захар Беркут. Опишіть ваш ду­шевний стан у час прийняття рішення відмовити Тугарові Вовку. Що вами керує?

Друга група. Ви Тугар Вовк. Поясніть, чому ви не залишаєтеся у громаді, яка знаходиться у більш виграшній ситуації, ніж монголи.

Третя група. Ви громада. Чому ви погоджуєтеся на обмін, запропонований Тугаром Вовком?

 Презентація роботи груп.

 Творча робота. Дослідження молитви Захара Берку­та до Сторожа і звернення до Сонця:

1.          Чому молитва Захара Беркута допомогла зрушити Сторожа?

2.          Чи «огниста блискавка з полудня» і гуркіт грому були «могутнім голосом» Сторожа?

3.          Чому Захар Беркут звертається до Сонця? Чого він просить у нього?

4.          Який художній засіб використовує автор в уривку: «Слова його, гарячі, могутні, тремтіли у світлім раннім повітрі. Слухали їх не тільки тухольці. Слухали їх гори...»

5.          Символами чого є образи Сторожа і Сонця?

6.          Які ще символи у творі ви можете назвати?

Вибіркове читання уривків VIII розділу.

 Завдання: Як ви розумієте слова: «Хто несе меч, від меча і загине»?

—        Зачитування учнями першого уривка (картина за­топлення страшної монгольської сили).

—        Зачитування учнями другого уривку (характе­ристика монголів як «заляканих, безсильних, безоружних недобитків, тремтячих й розбитих розпукою»).

 Характеристика образів Максима і Мирослави

Робота в групах з опорними картками (2 групи).

Схема-характеристика образу Максима.

Добір цитат до образу Максима, які відображають риси майбутнього ватажка громади.

Добір цитат до образу Мирослави як героїчної осо­бистості.

Презентація роботи груп. Взаємодоповнення відпо­відей товаришів.

Підбиття підсумків уроку.

У чому моральна велич образів Максима і Мирос­лави?

Що б ви взяли від кожного з них для себе?

Домашнє завдання.

Прочитати IX розділ. Добрати цитати до образів Тугара Вовка, монголів, тухольців.

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.