Простий присудок. Складений дієслівний присудок - Page 2

Присудок, виражений дієсловом, найчастіше узгоджуєтеся з підметом: а) у числі й особі, якщо вживається у формі теперішнього (чи майбутнього) часу дійсного способу або у фор­мі наказового способу; б) у числі (а в однині і в роді), якщо вживається у формі минулого часу дійсного способу або у формі умовного способу. Наприклад: 1. З кожним роком, з кожним. днем ми міцнієм, і ростем. (Нар. тв.) Виділені присудки вжиті в теперішньому часі і узгоджені з підметом ми в числі та особі (так само й у майбутньому часі: ми зміцніємо і виростемо).

Літак набирав висоту. Неосяжна блакить розлилася навколо. Присудок набирав стоїть у тому самому числі (однині) і роді (чоловічому), що й підмет літак; присудок розлилася узгоджений з підметом блакить у числі і роді.

Присудок ставиться у множині при підметі, який виражений іменником у називному відмінку та іменником в орудному від­мінку з прийменником з. Наприклад: Батько з сином стали на саморобні лижі. (Збан.)

Примітка. В реченні Оксана з своїм Мит риком пробиралась через усі міста до свого села. (Коцюб.) підметом виступає іменник Оксана; тому-то присудок поставлено в однині.

При підметі, який виражений кількісним числівником з імен­ником або словом кілька (чимало, багато чи мало) з іменником у родовому відмінку, присудок може стояти як в однині, так І в множині. Наприклад: 1. Потім виїхали на арену одразу чет­веро вершників, стоячи на сідлах. (Тулуб.) 2. Справді, кілька машин під'їхало до хати. (Довж.)

Вправа 3. Спишіть. Виділіть підмети і присудки. Усно поясніть, чим виражені присудки і як вони зв'язані з підметами. Чи в усіх реченнях присудок узгоджений з підметом?

1. У далях космічних ракети в політ комуністи ведуть. (Шер.) 2. Ми тривожим стратосферу, атомне ядро і сферу. (Тич.) 3. За Брянським Багіров справді, не вагаючись, пішов би в вогонь і воду. (Гончар.) 4. Багато людей підпушувало землю навколо кожного деревця. (Донч.) 5. Невеликії три літа марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили. (Шевч.) 6. Маланка з Гафійкою йшли курною доро­гою.

Вправа 4. Складіть речення з поданими підметами і запишіть. Підкресліть прості діє­слівні присудки. Поясніть, у чому вони узгоджені з підметами.

1. Днів з десять. 2. Сестра з братом. 3. Безліч птахів. 4. Два трактори. 5. Кілька зошитів.

Вправа 5. Перекладіть українською мовою і запишіть. Виділіть підмети й присудки. Поясніть, чим вони виражені та в чому узгоджений присудок з підметом.

Многое на своем веку повидал старьій дуб, растущий сейчас в Запорожской области. Ему около семисот лет, он помнит еще XIII век. В высоту дуб поднялся на 36 метров. Окружность ствола достигает свыше 6 метров. Каждый год красавец дуб дает почти полтонны желудей.

Запорожцы бережно охраняют древнее дерево. Площадь вокруг него занята его сыновьями. Они выросли из желудей дуба-отца. К зтому дереву приходят многочисленные зкскурсии. (За М. Тужи- линим.)


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.