Прийменник - Page 9

8) чергування, порядок, послідовність: іде за мною;
9) причину: За дурною головою і ногам нема спокою (Нар. те.). Прийменник у (в) вживається з родовим, знахідним і місцевим від­мінками.

Зі знахідним у (в) означає:
1) простір, предмет, усередину якого спрямована дія: поїхав у міс­то, в Чхав у село, у ліс;
2) новий стан особи: пішов у солдати;
3) час: вівторок, у середу;
4) міру, вартість: вагою в три кілограми; з родовим відмінком у (в) означає:
5) належність: мене;
З місцевим відмінком у (в, уві) означає:
1) місце, всередині якого відбувається дія: слухати лекції в універ­ситеті, живе в лісі;
2) час: у червні місяці, у 1945 році;
3) стан: бути у сварці, перебувати в жалобі; бачив уві сні.
 
Правопис прийменників
Прийменники завжди вживаються з іменними частинами мови (у непрямих відмінках), стоять, як правило, перед ними і пишуться від них окремо, наприклад: у лісі, на березі, між соснами та ін. Разом пишуться:

а)   складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді — трьох) прийменників із будь-якою частиною мови: щодо, внаслідок (унаслідок), впродовж (упродовж), напередодні, наприкінці та ін.;

б)   складні прийменники, утворені з двох простих прийменників: задля, заради, навпроти, окрім, поза, поміж, посеред, проміж, поперед та ін.
Через дефіс пишуться складні прийменники з початковими з-, із-: з-за (із-за), з-над, з-перед, з-під (із-під), з-поза, з-проміж, з-поміж, з-попід, з-посеред.
Окремо пишуться складені прийменники, утворені із самостій­них частин мови і прийменників: у зв 'язку з, згідно з, залежно від, на шляху до, незважаючи на, під час, під кінець, що ж до, в напрямі до, в результаті, в силу, поряд з, у відношенні до та ін.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.