Євген Плужник: трагізм долі та гуманізм світовідчуття. Філософська лірика поета - Page 2

Учитель: Отже, яка ідея поезії?

Учень: Ідея неперервності людського буття. Писати історію не так просто, як жити нею. Поет переживає всі болі народу крізь призму власної душі.

Учень зачитує вірш «Вчись у природи творчого спокою»

Учитель: Чому неодмінно треба вчитись саме творчого спокою?

Учень: Бо він символізує мудрість, стабільність, поняття вічності в цьому житті.

Учитель: Чому цього вчитись треба неодмінно у вересні?

Учень: Вересень – це час збору урожаю, а отже, це час підсумків того, що вже зроблено не лише в природі протягом зими, весни та літа, а й у житті всього людства.

Учитель: Що автор має на увазі, коли говорить про мудрість на землі?

Учень: Він має на увазі стабільність та циклічність природного устрою, а також поняття природного відбору – перемагають лише найкращі та найсильніші якості й властивості.

Учитель: Який це вид лірики?

Учень: Пейзажно-філософська лірика.

Учитель: Визначить синтаксичні фігури в поезії.

Учень: Це заклики та риторичні питання. Уживаються з метою привернути увагу.

V. Теорія літератури

Ліричний герой – особистість поета, що живе в його самосвідомості, співвіднесена з ідеалом і втілена в образах його поезії. Співвідношення між особистістю поета та його ліричним героєм є таким самим, як між прототипом і створеним на його основі образом.

VІ.  Підсумки уроку

Учитель: Отже, які основні риси поетичного світобачення Євгена Плужника?

Учень: Це гуманізм світовідчуття, лаконічність висловлювання та філософічність лірики.

Учитель: У чому трагізм долі поета?

Учень: Це перш за все передчасна смерть у розквіті сил. Творча діяльність митця тривала лише 10 років. Отже, як багато втрачено для української літератури. І, звичайно, це постійно ідеологічні утиски Євгена Плужника.

VІІ. Домашнє завдання

1.     Написати власне висловлювання на тему: «Образ ліричного героя у філософській ліриці Євгена Плужника»

2.     Прочитати поему «Галілей» Є.Плужника

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.