Відмінювання числівників. Узгодження числівників з іменниками - Page 3

 

                У числівниках типу два з половиною слово половина завжди має форму орудного відмінка з прийменником з: два з половиною гектари; двох з половиною гектарів; двом з половиною гектарам; два з половиною гектари; двома з половиною гектарами; на двох з половиною гектарах.

2. Відмінювання порядкових числівників

                Порядкові числівники утворюють від відповідних кількісних числівників за допомогою закінчень -ий, -а, -е: п’ятий, десята, тридцяте. Від числівників один, два порядкові числівники утворюють від інших основ: перший, другий.Як і прикметники, порядкові числівники узгоджуються з іменниками в роді, числі і відмінку: сьомий день, сьома година, сьоме число. Відмінюються вони теж, як прикметники: п’ятдесятий; п’ятдесятого; п’ятдесятому; п’ятдесятий, п’ятдесятого; п’ятдесятим; на п’ятдесятому, п’ятдесятім.
                Складні порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуть одним словом, при цьому числівники першої частини стоять у родовому відмінку (крім дев’яносто, сто): двохмільйонний, трьохсотий, чотирьохмільярдний, п’ятитисячний, двадцятитисячний, сімдесятимільярдний, стотисячний, двохсоттисячний, чотирьохсотп’ятдесятивосьмитисячний, двадцятидвохмільярдний, стошістдесятитрьохтисячний.
                Під час відмінювання у складених порядкових числівниках змінюють лише останнє слово: тисяча дев’ятсот дев’яносто перший рік; тисяча дев’ятсот дев’яносто першого року; тисяча дев’ятсот дев’яносто першому рокові; тисяча дев’ятсот дев’яносто перший рік; тисяча дев’ятсот дев’яносто першим роком; у тисяча дев’ятсот дев’яносто першому році.

Практичні завдання

Завдання 1. Провідміняйте кількісні, дробові, збірні числівники та словосполучення з ними: 1/8 кг. 856. 770. 1/7 м. 1007. 0, 8 г. 1,5 кг. 545. 5,6 л.  610 млн. 71 %. 1448. 15,7 %. 20 348. 0,83. 8,34 %. 289 120 (громадянин). 0,6 м. 4/7 (об’єм). Обидва. Двоє. 97 км. 893 (особа). Кільканадцять. Одинадцятеро. 13 609 (виборець). Півтора. 45,5 %. 32 км. 236 (аркуш). Кількасот.  468 (примірник). 1 млн. (мешканець). Кількадесят. 1/4 (розчин). Два з половиною (гектар). 0,9 %. 1/2 (площа). 3,5 л. 39,25 %. 1,3 (градус). 1/8 кг. Обоє. 1275 км. 22 млн. Півтораста. 99,9 %. 34 (селянин). 0,04 т.

Завдання 2.Запишіть словами, провідміняйте: 1997 рік, 2000 рік,
2003 рік, 10.01.1960, 24.2.2002, 10 січня, 20 лютого.

Завдання 3.Запишіть словами кількісні числівники, узгоджуючи їх з іменниками: 33 т, 38 т, 14 мг, 550 г, 541 га, 1265 км, 19 см, 5 год., 5 г, 2 г, 100 м, 1000 л, мільйон (гривня), кілька (сотня), 2 (болгарин), 4 (громадянин), 163 (виборець), 3 (кошеня). Купив 2 (плоскогубці). Виготовили 5 (двері) і 2 (ворота). Купили 2 (ножиці) і 8 (ложка). 2 (киянин), 5 (татарин),   2 (львів’янин).

Завдання 4. Запишіть словами оголошення:
Продам терміново автомобіль "Форд-Ескорт", 1989 р. в., дизель,
4-дверний, 8000 у.о. Або поміняю на ВАЗ 2107. Тел. 64-96-21 (від 9 до 21 год.).

3. Узгодження числівників з іменниками
                У називному відмінку числівники узгоджуються з іменниками, як числівник один, або керують ними.
1. Числівники два, три, чотири вимагають від іменників форми називного відмінка множини: три подарунки, два хлопці. На жаль, ця норма зазнала розхитування, оскільки в російській мові ці числівники вимагають родового відмінка однини: три подарка, два парня.
В українській мові родовий відмінок вживають, якщо:
а) іменники у формі однини і множини відрізняються основами: дві дівчини, чотири чуда;
б) іменники мають суфікс -анин-, -янин-, -ин-: два громадянина, два селянина, два болгарина;
в) іменник означає парний предмет: два плеча, три вуха, чотири ока.

                Числівники два, три, чотири не поєднують з іменниками:
а) що мають тільки форму множини. У таких випадках додають допоміжні слова штуки, комплекти, екземпляри, пари, одиниці: три пари ножиць, чотири штуки дверей; два комплекти меблів.
б) четвертої відміни, в яких є відмінність в основах однини і множини: сто сімдесят дві голови телят;
в) що не підлягають лічбі (вода, молодість, щастя).
У розмовній мові в таких випадках вживають збірні числівники: двоє саней, троє телят. У непрямих відмінках проблем не виникає: двома саньми, трьом телятам.

2. Числівники від п’яти і далі вживають з іменниками у формі родового відмінка множини: п’ять сторінок, дев’ять задач, тисяча двісті кілометрів, п’ять грамів, вісім днів.
3. Якщо кількісний числівник складається з кількох слів, то іменник при ньому вживають у тій формі, якої вимагає останнє слово: 22 тонни, 48 тонн, 50 грамів.
4. У поєднанні з дробовими числівниками іменник незмінно стоїть у родовому відмінку однини: одна третя доби, одна восьма кілограма, півтора метра, півтори години, півтора року. З числівником півтораста – у родовому відмінку множини: півтораста кілометрів.
Числівник пів (напів, полу) у сполученні з іменниковою основою утворює складні іменники і прикметники: південь, південний, напівдикий, пів’яблука, півострів.
Якщо до складу дробових числівників входять слова половина, чверть, то форму іменника визначає числівник, що означає цілі числа: два з половиною кілометри, бо два кілометри; п’ять з чвертю годин, бо п’ять годин.
5. У поєднанні з неозначено-кількісними числівниками іменники вживають у родовому відмінку множини: кілька діб, декілька ночей.
6. У поєднанні зі збірними числівниками іменники вживають у родовому відмінку множини: п’ятеро хлопців, шестеро дівчат.
Збірні числівники не можуть бути елементами складених числівників: сорок дві дівчини, а не сорок двоє дівчат. Їх не можна поєднувати з іменниками на позначення високих та офіційних осіб: п’ять президентів, а не п’ятеро президентів; три професори, а не троє професорів.
7. У датах назви місяців незмінно стоять у родовому відмінку: десяте жовтня, до десятого жовтня, перед десятим жовтня...
8. Іменники у поєднанні з числівниками тисяча, мільйон, мільярд під час відмінювання незмінно стоять у родовому відмінку: тисяча хлопців, тисячі хлопців, тисячею хлопців...
Числівники у складі інших слів
Складні іменники та прикметники, утворені від числівників, пишуть разом: сорокаріччя, чотирикутник, шестикутний, п’ятдесятирічний, десятиповерховий, півторагодинний, стодвадцятип’ятирічний, двохсотріччя.
1. На початку складних слів числівники 1, 2, 3, 4 мають форми одно-, дво-, три-, чотири- або одно-, двох-, трьох-, чотирьох-.
Форми числівників дво-, три-, чотири- вживають, коли наступна частина починається з приголосного: двогодинний, двоповерховий, триденний, трипроцентний, триразовий, чотиримісячний, двоярусний, дворазовий, двосторонній, дворічний, чотиризначний, тримісний.
Числівникові форми двох-, трьох-, чотирьох- вживають, якщо наступна частина починається з голосного: двохактний, чотирьохосьовий, трьохосновний, двохатомний, двохелементний.
2. Всі інші числівники (крім сто) мають форму родового відмінка: п’ятикілометровий, десятиденний, тридцятип’ятикілометровий, сорокакілограмовий, сімдесятирічний, п’ятисотрічний, стоголосий, чотирьохсотлітній.
Словосполучення з числівниками
1) Числівник один не має значення самий, сама, саме, самі, як в російській мові. Тому речення Одні старі залишились на селі після редагування виглядає як Самі літні люди залишились у селі.
2) Порядковий числівник другий не слід вживати замість інший. Речення Хай це зробить хтось другий, а не я треба відредагувати так: Хай це зробить хтось інший, а не я.
3) Словосполучення пара слів, пара хвилин є ненормативними. Замість слова пара треба вживати неозначено-кількісний числівник кілька слів, декілька хвилин.
Числовий іменник пара може стосуватися:
а) множинних іменників, що позначають предмети, які складаються з двох однакових частин: пара ножиць, штанів, щипців, черевиків, шкарпеток;
б) іменники, що позначають об’єкти, чимось пов’язані: пара закоханих, пара коней, молода пара, пара фігуристів.
Під впливом російської мови ми вживаємо чимало калькованих словосполучень з числівниками: трамваї їздять один за другим замість трамваї їздять один за одним;
довжиною в два метри замість завдовжки два метри;
сказати в двох словах замість двома словами;
в двох кілометрах від села замість за два кілометри від села;
в сім годин замість о сьомій годині;
біля двох кілометрів (рос. около) замість майже два кілометри, близько двох кілометрів;
біля (рос. около) сімдесяти осіб замість близько сімдесяти осіб;
два роки назад замість два роки тому;
дві з лишнім години замість понад дві години.

Завдання 2. Утворіть зі словосполучень складні прикметники і запишіть їх: 5 кілометрів (відстань). Вісім років (дівчина). 30 градусів (мороз). 1,5 метра (ширина). 150 метрів (відстань). 12 весел (баркас). 19 років (юнак). 60 кілограмів (вага). 48 мільйонів (народ). Квартира № 85. Білет № 45. 4 поверхи (будинок). 27 поверх (будинок). 2 кімнати (квартира). 1 день (відгул). 100 годин (курс). 197 років (проміжок). 65 хвилин (заняття). 1,5 години (заняття). 1,5 місяць (термін). 3 (місяці) курси. 10 хвилин (перерва). 135 років (ювілей). 5 кімнат (квартира). 2 яруси(будова).
Завдання 3. Відредагуйте словосполучення: сємдесят кілограм, пів літри молока, три вагона поїзда, три відсотка, двадцять два долара, мені поставили тройку, зустрінемось через пару днів, поїдемо на двійці, три студента.

Завдання 4. Відредагуйте речення: А поспорим, що в мене більше шестидесяти балів? Я за мою автобіографію вобще нічо не получив, ви мені ноль поставили. Я не поняв, а чому в мене тільки три бала за контрольну роботу? (студентські вислови). Налоги вроді би зменьшились, але я все рівно получив зарплату більшу тільки на пару гривень. У нього там удобне і просторне жиле приміщення, навіть прихожа має площу біля десяти квадратних метрів. Ми знаємо друг друга вже півтори роки, але я все рівно не поняв, як у нього получається так швидко рахувати в умі. Я хтів позичити в нього на пару днів вісімдесять гривнів, але він відказався. Обидвох товаришів було зараховано на перший курс вищого учбового закладу. На зустрічі глав держав були присутні троє міністрів. Стьопа невірно рішив цю задачу, так як в умові не дописав ноля. Я тоже притримуюсь думки, що все це дуже добре виглядає на бумазі, а в житті все по-другому. Згідно наказу директора заступник начальника цеха на два дня поїхав у командировку. Я працюю тут по сумісництву на четверть оклада. Ми поздравили його з п’ятидесятирічним юбілеєм і вручили вітальну адресу. Двісті п’ятдесят трьом працюючим видані премії. Нашою організацією здано в експлуатацію три нових будинка. Ви рахуєте, що вєси у вас точні? Тут нема півкіло сира.

4.      Збірні числівники в діловому мовленні

                Збірні числівники виражають сукупну кількість осіб та вживаються тільки в називному та знахідному відмінках: двоє, троє, обоє, шістнадцятеро. Ця група числівників є прерогативою розмовного, художнього та рідше публіцистичного стилю для називання сукупної кількості живих істот. Числівник обоє можна вживати тільки тоді, коли йдеться про чоловіка й жінку: «А ідіть лишень сюди; та йдіть обоє» (Т. Шевченко); «Обоє рябоє» (приповідка). Для офіційно-ділового стилю мовлення вживання збірних числівників є винятковим та недопустимим явищем. Варто говорити: два міністри, а не двоє міністрів; шість послів, а не шестеро послів.

 

 

Схожі матеріали


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.