Програма з українського ділового мовлення для студентів ВНЗ економічного фаху

 

Розподіл годин на вивчення курсу

«Українська мова за професійним спрямуванням»

Усього – 72 год.

Самостійна робота – 28 год.

Аудиторна робота – 44 год.: лекції – 22 год., практичні – 22 год.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.