Види речення за метою висловлювання - Page 2

Текст
Українці... Не здолані горем діти Господні... Серед них були й такі ве­ликі світочі, що жаром серця зігрівали своє земляцтво на віки. Де вони сьо­годні? Ждемо доброї долі, не докладаючи зусиль. Чого діждемося? Невже згас­ли найпалкіші почуття, найсміливіші думки, потомилися руки?!
Не вірмо! Ми є! І нам бути! Дух непокори, вічне прагнення волі, розум, виняткова працьовитість, витривалість, щедрість, привітність, ввічливість. У сукупності цих рис поставали ми здавна перед світом, сповнені власної само­поваги та поваги до ближніх. Усе це благородство душі плекалось упродовж історії у святилищах українських родин. Саме там формувався наш націо­нальний характер та життєве кредо. Велика мудрість етнопедагогіки не стерта часом, вона живе і нині. Чому ж тоді так часто озиваються у нас старі причи­ни нашої недолі: ледачість, нерішучість, егоїзм ? Задумаймось! Час не жде!
(Пояснення значень виділених слів - на картці).

Хід роботи
1. Виразне читання тексту, корекція інтонування, словникова робота, по­яснення ідейного змісту.
2. Захист знань представників груп у послідовності 1, 4, 5, 2, 3 (номер групи відповідає номеру виду речень у табл.).
3. Учні записують усі запропоновані приклади речень, виділяють грама­тичні основи, звертають увагу на розділові знаки в кінці речень.

Поглиблення знань
Продовження роботи в групах. Після характеристики речень за метою висловлювання (гр. 2).

Бесіда
1. Чому цей вид речень має саме таку назву?
2. Яку роль при цьому відіграє інтонація?
3. Чи кожне питання потребує відповіді?

Формування розуміння терміну "риторичне питання".
Над якими проблемами змушують задуматися риторичні питання тексту?
Робота групи 3 після захисту знань.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.