Поема Т. Шевченка «Катерина». Образи поеми, ху­дожні особливості твору, ліричні відступи, стиль

Тема: Поема Т. Шевченка «Катерина». Образи поеми, ху­дожні особливості твору, ліричні відступи, стиль
Мета: розкрити образи Катерини, її батьків, панича-офіцера, показати трагізм долі дівчини-селянки, неспра­ведливість існуючого ладу; розвивати вдумливе сприй­няття художнього тексту, уміння співвідносити події твору з фактами тогочасної дійсності; виховувати співчуття до людей, з якими доля обійшлася жорсто­ко, повагу до жінки-матері, до материнства.
Обладнання: ілюстрації, підручник, тексти.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Перевірка цитатного плану до змісту поеми «Катерина».
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда з учнями.
1. Назвіть образи-персонажі твору. (Катерина, панич-офіцер, мати, батько, малий Івась, кобзар).
2. Якою зображує письменник Катерину на початку твору? (Ве­селою, радісною, щиро закоханою. Вона і гадки не має, що коханий Іван-москаль може її кинути).
3. Як склалося життя Катерини, коли її кинув москаль? (Кате­рина стала покриткою. Сусіди глузували з неї. Єдиною відра­дою стала надія на повернення милого).
4. Чому, не дочекавшись коханого, вона залишила село? (Під впли­вом загальної зневаги батьки змушені були відцуратися рідної дочки. Катерина вирушила на пошуки батька свого сина).
5. Розкажіть про зустріч Катерини з чумаками. Що хотів Шевчен­ко сказати словами: «Бере шага, аж труситься»? (Вперше Ка­терині довелося просити в людей милостиню, тому із боязні, від сорому труситься в неї рука. Просить, бо у неї на руках дитина. Материнська любов пересилює сором жебрацтва).
6. Як відбулася зустріч Катерини з Іваном? Як поводилася Кате­рина під час зустрічі? (Почувши, що йдуть москалі, Катря в стужу, не одягнувшись, назустріч «через пеньки, заметом летить, ледве дише». Коли офіцер відвернувся від неї, вона ніяк не могла збагнути, що коханий зовсім її відцурався. А збагнувши, як мати, заради своєї дитини згоджується на будь-які приниження, тільки б він не кидав сина. Вона вино­сить маля батькові, але той уже втік. Тоді Катерина просить солдат взяти її сина і віддати старшому. А сама... Покинута всіма, зневірившись у святих людських почуттях, зазнавши наруги від жорстоких егоїстичних людей і вигнана з дому, вона вважає за краще загинути).
7.  Трагедія Катерини — це типова трагедія в тогочасному феодаль­но-кріпосницькому суспільстві. Тільки на Київщині в 1839 році покінчили життя самогубством 37 збезчещених дівчат.

Самостійна робота.
1.  Визначити і записати: жанр, тему, провідну думку твору.
2.  Виписати цитати до характеристики образів батька й матері, москаля-офіцера (за варіантами).
      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Схарактеризувати образ Катерини.
2. Що можна сказати про її батьків?
3. Як Шевченко зображує пана-офіцера?
4. Чи мали рацію дослідники (зокрема Д. Чижевський), вважаю­чи долю головної героїні поеми «Катерина» символом пригноб­леної царською Росією України?
5. Яке значення ліричних відступів у поемі?
Визначити головну думку твору.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Написати твір-роздум на тему «Мої думки під час читання поеми Т. Шевченка «Катерина».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.