Персонажі «Чорної ради» П. Куліша. Роман­тична поетизація представників народу . Ідеалізація козацької верхівки - Page 2

Зразок
1. Соціальне походження та вплив оточення на формування характеру Іванця.
2. Суспільно-політичні та моральні засади діяльності Брюховецького-гетьмана:
а) погляди на долю України і на гетьманську булаву;
б) методи впливу на народ;
в) ставлення до політики Росії і до України та до обстоювання єдності й незалежності своєї батьківщини.
3. Риси характеру І. Брюховецького. (Самолюбство, амбітність* підлість, вміння схиляти на свій бік впливових осіб, байдужість до людського життя, нехтування мораллю Запоріжжя, слабкодухість).
4. Моральна оцінка Брюховецького П. Кулішем.
Перевірка й обговорення виконаної роботи.

Робота з текстом твору.
1. З'ясувати розбіжності між історичними фактами і художні текстом.
2. Обґрунтувати авторське трактування образу Сомка.
Бесіда з учнями.
1. Стисло схарактеризуйте образ Петра Шраменка.
2. Які головні риси вдачі Кирила Тура?
3. Що спільного й відмінного в образах цих персонажів?
4. Як змальовано жіночі образи у творі?
Самостійна робота
 Визначити і записати проблематику роману «Чорна рада».
Зразок                                                                                                     
1. Батьки і діти. (Образи Шрама і Шраменка, Кирила Тура та його рідних).
2. Кохання й подружнє щастя. (Образи Лесі, Петра, Сомка).
3. Роль державного діяча. (Образи Сомка і Брюховецького).
4. Патріотизм і обстоювання незалежності держави. (Образ ста­рого Шрама).
5. Ставлення влади до народу. (Образи кобзаря, Шрама, Сомка, Пугача).
6. Боротьба добра і зла. (Образи Сомка, Шрама, Череваня, Гвин- товки).
7. Людина і народна мораль.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Скласти цитатний план-характеристику: 1 варіант – Шрама, 2 варіант – Шраменка, 3 варіант – Кирила Тура.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.