Образ Наталки у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського. Значення п'єси

Тема: Образ Наталки у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського. Значення п'єси
Мета: користуючись текстом твору, дати характеристику пер­сонажів п'єси, їхніх дій та вчинків; розвивати відчут­тя краси слова, вміння зіставляти і робити нескладні висновки; виховувати в учнів доброту, милосердя.
Обладнання: записи пісень Наталки, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. Цитати до характеристики Наталки.
2. Кого віднесено до позитивних героїв п'єси, а кого до негатив­них і чому?
Бесіда з учнями.
1. Яка тема п'єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»?
2. У чому новаторство Котляревського-драматурга?
3. Композиція п'єси «Наталка Полтавка».
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя за планом.
1. Поетичний образ дівчини з народу в п'єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка».
2. Як мати характеризує Наталку? {«Добра дочка»).
3. Що про себе говорить Наталка? («Не багата я і проста, но чесного роду...»).
4. Возний вважає її «найкращою зо всього села і всіх прикосно- венних околиць дівицею».
5. Наталка — перший правдивий образ дівчини-селянки в ук­раїнській літературі.
Колективне складання плану до характеристики Наталки Полтавки.

Самостійна робота.
1. Скласти план порівняльної характеристики образів Петра і Миколи.
Зразок
1. Петро і Микола — представники трудового народу.
2. Високі моральні якості Петра і Миколи. (Працьовитість, чесність, природний розум).
3. Енергійність Миколи, його здатність до боротьби і деяка па­сивність Петра.
4. Дотепність, життєрадісність, відвертість Миколи та ліризм, розсудливість, обережність Петра.
2. Аналогічно скласти план характеристики  Возного і виборного.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначити драматургічні особливості п'єси «Наталка Полтавка».
(Динамічний і природний розвиток дії, гострота конфлікту; уміле застосування народного гумору; використання народних і створених автором пісень; багатство, барвистість та індивідуа­лізація мови).
У чому полягають реалізм і народність п'єси? (Довести свою дум­ку посиланнями на текст твору).

Бліц-опитування
1. Літературна спадщина Івана Котляревського. (Назвати найві- доміші твори).
2. Жанр «Енеїди». (Визначити і пояснити).
 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуватися до письмової роботи на одну з тем: «Народознав­ство в поемі «Енеїда» І. Котляревського»; «Еней був парубок мо­торний»; «Утвердження сили народного духу в поемі «Енеїда» Кот­ляревського»; «Образ Наталки Полтавки — яскравий тип українсь­кого національного характеру»; «Мої роздуми над п'єсою «Наталка Полтавка».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.