Літературна казка. Іван Франко «Фарбований Лис» (конспект уроку 5 клас) - Page 2

IV. Робота над твором.

За розвитком дії казку можна умовно поділити на три частини:

—  Життя Микити до пригоди у місті.

—    «Чудесне» перетворення.

—    Царювання Лиса Микити і розвінчання його «культу».

1. Знайдіть і зачитайте у тексті уривок, де ми впер­ше зустрічаємось з Лисом. Яким постає перед нами Микита?

—      Знайдіть і зачитайте уривок, як поводиться Лис Микита у місті? Яким тут постає він перед нами?

—      Порівняйте поведінку Микити у І і II частинах казки. Чи однаково поводиться Лис у місті і у лісі між звірями?

—      Прослухайте уривки з музичних творів. Спробуйте підібрати мелодію до уривка «Лис Микита у міс­ті». Поясніть, чому саме цю мелодію ви обрали? Обґрунтуйте свій вибір.

—      Знайдіть у тексті уривок, де описано «чудесне» пе­ретворення Микити. Зачитайте.

—      Знайдіть у тексті і зачитайте уривок, де описана поведінка Микити при зустрічі з Вовком (тобто мо­мент, коли Лис зрозумів, що Вовк його боїться). Зачитайте в особах (намагайтесь передати голосом, інтонацією ту зверхність, поблажливість, з якою хитрий Лис звертається до Вовка).

—      Зверніть увагу на мову казки, її народність. Якими засобами Франко зумів їх передати? (Використання фразеологізмів, власне української лексики. Мавпа Фрузя знімає вроки; згадується Святий Миколай; гурт звірів нагадує українських селян).

Чи змінився Микита, ставши Царем звірів? Чому?

—      Робота з плакатами-афоризмами.

Афоризм — стислий, влучний і легкий для запам'ятання вислів, що в яскравій формі виражає глибоку думку.

Виберіть такий афоризм, який, на вашу думку, підхо­дить до характеристики образу Лиса Микити, твору зага­лом, окремого епізоду чи головної думки казки.

—      Чому, на вашу думку, звірі викрили брехню Мики­ти? Пригадайте прислів'я, приказки про викриття брехні (наприклад, шила в мішку не втаїш тощо).

10. Отож, проаналізувавши казку, підсумуємо: яким є Лис Микита (узагальніть і систематизуйте)?

Облесливий, брехливий, лінивий, користолюбний, ли­цемірний, хвалькуватий.

Хитрий = розумний (обговорення).

1.            Головними дійовими героями казки є звірі. Але чи є лицемірство, користолюбність, брехливість тощо рисами характеру справжніх (живих) звірів? Ні! То кого ж має на увазі автор, про кого він пише, чиї вади висміює? (Людські вади і людей).

Теорія літератури: персоніфікація (від лат. особа, роблю) — уподібнення неживих предметів чи явищ при­роди людським якостям.

2.            Як ви думаєте, як ставиться розповідач до свого літературного персонажа (обговорення).

VI. Домашнє завдання (диференційоване):

—     Намалюйте ілюстрації до казки (до сюжету, до об­разу Лиса Микити чи звірів).

—      Складіть усний твір-опис Лиса Микити.

—      Придумайте іншу кінцівку казки. Наприклад, пал­ку промову-захист-виправдання Лиса Микити (для творчих учнів).

Афоризми до казки «Фарбований Лис»:

1.               Не має бути щось одне на серці, а інше на вустах.

2.               Не осуджуй брата навіть по думки, пам'ятай про влас­ні гріхи, тоді й тебе Бог не осудить (Лука Жидята).

3.               У кого ризи світлі, у того й мова чесна (Володимир Мономах).

4.               Неправді властиво не стояти на одному місці (Іван Вишенський ).

5.               Все те, що буде зроблене проти, на твою ж таки го­лову і впаде (Богдан Хмельницький).

Хто скипетром жорстоко в царстві управляє, Той страханих страшиться, себе ж погубляє.

Коли білу свою честь ти встиг почорнити, Забагато треба вод — її відбілити (Іван Максимович).

Визначай смак не за шкаралупою, а за ядром.

Якщо вади хочуть завжди бути прихованими, то чеснота, навпаки, радіє, коли її бачать (Феофан Прокопович ).

Чеснота краще, ніж багатство й почесті (Георгій Кониський ).

Кожен є той, чиє серце в нім: вовче серце — справ­дешній вовк, хоч обличчя людське; серце боброве — бобер, хоч вигляд вовчий; серце вепрове — вепр, хоч подоба бобра.

Коли є червінець, навіщо бажати, щоб і гаманець був золотий? (Григорій Сковорода). Блаженна брехня, коли буває на користь ближніх, а то біда...що часто брешемо або заради своєї ви­годи, або на шкоду іншим. Хто живе чесно й году­ється трудами своїми, тому й кусок черствого хлі­ба смачніший од м'якої булки, неправдиво нажитої (Іван Котляревський).

Кому вдалося раз збрехати, тому вже віри більше не ймуть (Левко Боровиковський). Діла добрих обновляться, Діла злих загинуть.

Гроші душу холодять (Тарас Шевченко). Нема там добра, де нема правди (Пантелеймон Куліш ).

Брехня має короткі ноги — так! Але правда має до­вгі руки! (Валентин Мороз).

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.