Григорій Сковорода. Ідея «сродної праці» у філософському трактаті «Алфавит, или Букварь мира»

Тема: Григорій Сковорода. Ідея «сродної праці» у філософському трактаті «Алфавит, или Букварь мира»
Мета: ознайомити учнів з біографією Г. Сковороди, дати загальну характеристику його поглядів, розкрити співзвучність філософських думок Сковороди з на­шим часом, суть життєвого подвигу філософа; розви­вати чуття слова, допитливість учнів, уміння визна­чати жанр твору та його мовні засоби; виховувати повагу до досягнень філософської думки Г. Сковоро­ди, інтерес до історії України, патріотизм як любов до малої і великої батьківщини.
Обладнання: портрет Г. Сковороди, репродукції картин К. Трохименка «Григорій Сковорода серед народу», І. Їжакевича «Григорій Сковорода в дорозі», виставка творів письменника, колекція поштових листівок, конвертів, марок, значків із зображенням Г. Сковороди, підруч­ник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. Характеристика класицизму.
2. Розвиток драматургії.
3. Віршована спадщина К. Зіновієва та І. Некрашевича.
4. Визначення понять травестія, бурлеск.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з підручником.
Опрацювати теоретичний матеріал підручника, с. 63—69. Само­стійно скласти хронологічну таблицю «Життєвий і творчий шлях Григорія Сковороди»
Зразок
3 грудня 1722 р. – На Полтавщині, в селі Чорнухах, у сім'ї ма­лоземельних селян з козаків народився Гри­горій Сковорода
1753 р. – Закінчує Києво-Могилянську академію
На 20-му роді життя – Разом з іншими музично обдарованими студен­тами потрапляє до придворної хорової капели
Серпень 1745 р.– Вирушає за кордон і три роки мандрує по Угорщині, Словаччині, Польщі, відвідує Бра­тиславу, Відень
Восени 1750 р. – Повертається в Україну. Викладає піїтику у Переяславському колегіумі
Наступні шість років – Працює у с. Коврай на Переяславщині до­машнім учителем сина поміщика Томари. Викладає синтаксие, грецьку мову та етику у Харківському колегіумі
3 1769 р. – Сковорода веде мандрівне життя
30 років – Співець-музикант і вчитель-байкар мандру­вав курними шляхами Лівобережжя
Останні десятиліття життя – Роки слави Сковороди, вершина творчості письменника, бо постійне спілкування з людь­ми давало йому творчу наснагу
У 72 роки – Великий філософ пішки пройшов триста верст аж до Орловщини, щоб передати своє­му учневі рукописи власних творів
9 листопада 1794 р. – Помер великий мудрець, заздалегідь вико­павши собі могилу
Бесіда з учнями.
1.      Що говорив Г. Сковорода про душу й тіло?
2.      Що вас вразило в його судженнях?
3.      А що крім того видалося незвичним? (Стиль, мова).
4.      Які вчинки й повороти долі Г. Сковороди вразили вас? По­ясніть, чим саме.
5.      Чому люди вірили Сковороді і глибоко його шанували?
6.      На яких інструментах грав Сковорода? (На сопілці, бандурі, скрипці).
Пояснення вчителя.
Слово Сковороди на той час звучало надзвичайно викривально. А нині? Вслухайтесь, наскільки актуальним є вислів філософа: «Із марновірства вродилися нісенітниці, спори, секти, ворогування між­усобні й подиву гідні, рукоприкладні й словесні війни...» І згадаємо, що, засуджуючи лицемірство й фарисейство отців церкви, сам Сково­рода намагався жити за прикладом Ісуса Христа. Звідси його кредо — «Мій жребій з голяками», звідси безмежна довіра до нього народу.
Чи легко було молодому Сковороді долати природне прагнення мати сім'ю й кохану дружину, а вже в літах — бажання спокою та затишку? Мабуть, дуже нелегко. Та «сродна» його праця — обраний ним шлях. І він невтомно ніс свій хрест до самої старості, до остан­нього дня життя, бо знав і твердив усім, що тільки в праці, зацікав­леності, постійному навчанні й пізнанні — сенс життя людини.
Підсумкова бесіда з учнями.
1.  Чому Сковорода писав свої твори книжною мовою?
2.  Чи були вони близькими і зрозумілими людям?
3.  Як на прикладі свого життя Сковорода довів необхідність для людини «сродної» праці?
4.  Що з життя Сковороди ми можемо взяти для себе як приклад, застереження, пораду?
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Прочитати та письмово проаналізувати: Г. Сковорода. «Благородний Еродій», «О, дражайше жизни время», «Ах, поля, поля зеленьї», «Жабьі», «Орел і Сорока».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.