Роздатковий матеріал до теми «І. Франко "Захар Беркут"» - Page 2

І

9. Прокоментуйте значення слова «патріарх» (гр. pa­ter (батько) — arche (влада)). З якою метою вживає його Іван Франко стосовно Захара Беркута? Яку рису характеру хоче підкреслити у вдачі головно­го героя автор?

III

10.  Прокоментуйте даний уривок, його роль у розкрит­ті образу Тугара Вовка. На яку художню деталь і з якою метою звертає нашу увагу автор?

«Поверх усієї тої страшної зброї на знак супокійного свого наміру, боярин накинув вовчу шкіру з пащею, пере­роблену в защібку на груді, і з лабами, острими кігтями об- хапували його пояс. Довкола боярина йшло десять вояків, повбираних у такі ж вовчі шкури, але без панцирів».

ІІ

11.  Вітець. У повісті «Захар Беркут» Іван Франко вживає це слово стосовно головного героя нарівні зі словом «батько». Прокоментуйте лексичне зна­чення слова, доберіть спільнокореневі. Вмотивуйте висновок про доцільність вживання даного слова стосовно головного персонажа твору.

ІІІ

12.  Прокоментуйте слова Максима Беркута стосовно Тугара Вовка: «...до вчора ще ти був раб княжий, а нині ти вже раб великого Чінгісхана».

Чому Бурунда називає боярина подвійним зрадником? Зробіть висновок на основі зіставлення.

ІІІ

13. Умотивуйте вживання в повісті таких слів, як ратище (спис), смерди (селяни), лучник (стрілець з лука). Пригадайте їх назву.

З якою метою автор використовує такі слова, як стрій (одяг), шпара (щілина), плай (гірська стежка), пре­цінь (адже), скиміти (боліти)? Пригадайте відомості з роз­ділу «Лексика. Фразеологія».

III

14. Виразно прочитайте картину спалення Тухлі мон­голами. В описі пожежі знайдіть епітети, порів­няння, метафори. Поясніть доцільність їх вживан­ня у тексті.

Які художні деталі вас найбільше вразили?

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.