Інтерференція

Якщо основа у фіналі, а дериватор в ініціалі мають спільні звуки, то з'єднання морфів відбувається способом накладан­ня (інтерференції): держа(ти)+ -ак = держак, Черкас(и)+ ський= черкаський.

 

 

Інтерференція може бути повною і частковою. Повна інтерференція настає тоді, коли структура дериватора пов­ністю збігається зі структурою фіналі: Курськ+ськ-ий курський. Сюди прилягає явище гаплології: знаменоносець знаменосець, мінералологіямінералогія, морфо+фоноло­гія— морфонологія. Часткова інтерференція настає тоді, коли у структурі фіналі та дериватора спільними є один або кілька звуків (але не всі): синтаксис+ист синтаксист,  Одес(а)+ський одеський.

 

 

Інтерференція відбувається в таких валентнісних пози­ціях: 1) між основою і суфіксом: Глодоси глодоський <глодос(и)+ський, регбірегбіст < регбі+іст, пальто паль­товий < пальто+овий; 2) між коренями у складних словах: трагікокомедія трагікомедія; 3) між двома інтерфікса­ми: епохальний < епох+а+аль+ний, пасха < пасх+а+аль+ний, критиканський < критик+а+ан+ський, політиканський < < політик+а+ан+ський; 4) між основою й інтерфіксом: Мах­но — махновський < махно+ов+ський, морзе морзенський < морзе+ен+ський, НАТО — натовський < нато+ +ов+ський.

 

 

В українській мові відбувається також накладання різних звуків. Воно зустрічається в позиції між основою і суфіксом. Накладання різних звуків належить до часткового різно­виду.

Суфікс -ськ-ий накладається на такі звуки основи:

-г+ськ-ий = -зьк-: печенігипеченізький, варягварязький;

 

 

-ж+ськ-ий = -зьк-: Париж паризький, Запоріжжя запорізький;

-з+ськ-ий = -зьк-: гагаузигагаузький, Кавказкавказький;

-к+ськ-ий = -цьк-: козаккозацький, дивак дивацький;

 

 

-х+ськ-ий = -ськ-: волохи волоський, скоморохи ско­мороський;

 

 

-ц+ськ-ий = -цьк-: чернець — чернецький, стрілець – стрілецький;

-ч+ськ-ий = -цьк-: Галич—галицький, дівочий—дівоцький;

-ш+ськ-ий = -ськ-: латиш—латиський, чуваш — чуваський.

Суфікс -ств-о накладається на звуки основи:

 

 

-г+ств-о = -зтв-: убогий —убозтво, волоцюга—волоцюзтво;

 -з+ств-о = -зтв-: боягуз—боягузтво, харциз—харцизтво;

-к+ств-о = -цтв-: бурлаки—бурлацтво, дивак—дивацтво;

 

 

-ц+ств-о = -цтв-: купець —купецтво, кравець — кравецтво;

 

 

 -ч+ств-о = -цтв-: трюкач — трюкацтво, басмач — бас­мацтво;

-ш+ств-о = -ств-: товариш — товариство.

 

 

За певних умов для завершення словотвірного акту не по­трібні (а часто й неможливі) такі глибинні процеси, як накла­дання морфів. Нерідко досить лише незначної модифікації, яка й пристосовує основу до сполучуваності з твірним морфом. Таким модифікатором виступає граматичне чергування.У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.