Прийменник - Page 4

прості — з однією кореневою основою (за, перед, на, коло, між, з, до, над, через та ін.); до них належать усі первинні прийменники та деякі вторинні: коло, край, круг, кінець та ін.;
складні — утворені з двох чи більше первинних прийменників {поверх, заради, поза, щодо, повз, із-за, поміж, з-під, з-поперед, з-поміж та ін.);
складені — ті, що утворилися з різних категорій повнозначних слів і прийменників {у напрямі до, незважаючи на, слідом за, згідно з, під час, з метою, у зв'язку з, в напрямі та ін.), наприклад: На рівні з вікном тьмяно біліли припорошені пилом розквітлі акації. Всі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на свого генерала. У граматиці їх називають ще прийменниковими зворотами. Вони вла­стиві, в основному, книжній мові.
Складні прийменники належать до розряду первинних, складені — до вторинних.

Семантичні типи прийменників
Прийменникова система сучасної української літературної мови семантично багатопланова й неоднорідна. В сучасному мовознавст­ві семантичну класифікацію здійснюють переважно на основі двох семантичних протиставлень:
1)  контактність — дистантність (основна ознака, оскільки прони­зує усю прийменникову систему, незалежно від лексичного напов­нення відмінкових форм);
2)  динамічність — статичність (додаткова ознака, бо поширюєть­ся на частину прийменників, зокрема не поширюється на відмінко­ві форми, що виражаються іменниками з абстрактним значенням).

Зважаючи на ці та інші додаткові ознаки, виділяють три основні типи прийменників:
1)  просторові (137);
2)   темпоральні (38);
3)  логічні (46).
Найбільшу групу складають прийменники зі значенням просто­ровості. Воно було первісним і послужило (як і часове) вихідною основою для розвитку інших значень.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.