Ідейно-художній зміст поеми Т. Шевченка «Великий льох»

Мета: з'ясувати учням ідейно-художній зміст поеми, нега­тивну оцінку поетом акту приєднання України до Росії, розкрити пізнавальний і виховний потенціал твору; розвивати образну уяву, чуття тексту; виховувати інте­рес до суспільно-політичного життя країни.
Обладнання: словники — тлумачний, літературознавчих термінів, запис пісні «Стоїть в селі Суботові» у виконанні гур­ту «Кому вниз», підручник, тексти.

 ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. Які історичні події покладено в основу поеми «Єретик»?
2. Яка головна думка твору?
3. Особливості композиції твору.
4. Виразно прочитати уривок з поеми «Єретик», який справив найбільше враження. Пояснити, чому.
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Вступне слово вчителя.
«Кожному воздається за ділами його»,— попереджає Святе Пись­мо. «Моя хата скраю, я нічого не знаю»,— заспокоює прислів'я. «Невинних немає» — це тема нашої розмови. Зверніть увагу, що в кінці останнього висловлювання немає розділового знаку, ви по­ставите його на власний розсуд в кінці уроку.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Виразне читання за особами уривків з поеми «Великий льох»

Бесіда з учнями.
1. Відтворіть словами картини, які виникли у вашій уяві під час слухання, читання тексту уривків.
2. Які художні образи ви відзначили, яку ідею вони несуть у собі?
Слово вчителя.
Зрозумівши назву твору, ми зможемо збагнути творчий задум автора, його переконання і отримаємо відповідь на проблемне твер­дження сьогоднішнього уроку.
Недарма так важко переказати зміст поеми «Великий льох». Адже жанр твору — не просто поема, а містерія. Поема поєднує в собі ознаки двох родів літератури — лірики й епосу.

Словникова робота
Містерія — масова драматична вистава на сюжети релігійних легенд, яка відбувалася у святковий день на майдані в середньовіч­них містах Західної Європи (XIV—XV ст.). Між сценами релігійно­го змісту вставлялися світські інтермедії.
Містерії (від грецьк. — таємниця, таїнство) — у давній Греції, Єгипті та Римі таємні релігійні обряди, в яких брали участь тільки посвячені в таїнство — місти.

Бесіда з учнями.
1. Які з образів-персонажів поеми належать до містів, виконують містерію? (Три душі, три ворони, кістяки, розкопані в льоху Богдана Хмельницького).
2. Чому до містів не належать лірники? (Три лірники вирушають до місця подій із «світською» метою — заробити грошей своїм співом; розділ «Три лірники» — інтермедія).
3. Чому до містів не належать москалі, «начальство мордате»! (Розповідь про розкопки льоху москалями — епічна, сюжетна частина поеми, яка відображає реальну подію; ця подія є зро­зумілою усім «непосвяченим» частиною обряду, таїнства, кот­ре виконується містами і зрозуміле тільки їм та їхньому боже­ству, але незриме для людей).
4. Яке ж таїнство відбувається в містерії «Великий льох»? (Ма: буть, що це таїнство покути гріхів, оскільки з очищенням мос­калями Великого льоху зніметься прокляття з Трьох душ і вони будуть впущені до раю).
5. Що, на вашу думку, має знаходитись у Великому льосі? (Те саме, що і в малому, тільки в більшій кількості).
6. Яким чином пов'язані між собою Три душі і величезна кількість кістяків у нерозкопаному поки що Великому льосі? Який зло­чин Трьох душ може бути «викуплений» очікуваною знахід­кою? (Перша душа належала дівчині, яка перейшла з повними відрами дорогу Хмельницькому, «що він їхав в Переяслав Москві присягати». Дівчина дала добрий знак злій справі, тому вода в одну мить отруйною стала. Друга душа — наймички Івана Мазепи. Дівчина випадково залишилася живою, бо після поразки Мазепи під Полтавою його Батурин був дощенту зни­щений москалями і гетьманова челядь перебита. Позбиткува­лися і над дівчиною. Та вона, добра душа, зла в серці на во­рогів не тримала, напоїла коня цареві, «як вертавсь із-під Пол­тави». Третя душа належала немовляті. Коли дитина розпла­калася, мама для забави показала їй «галеру золотую» Кате­рини II на Дніпрі, і маля посміхнулося цариці).
7. Як можна пояснити назву Шевченкової поеми-містерії? (Спи­раючись на текст твору, можна висовувати, що Великим льо­хом, очевидно, названо Україну).

Самостійна робота.
Виписати і пояснити використання засобів сатири в поемі «Вели­кий льох».
(Ядучою політичною сатирою сповнені рядки розділу-інтермедії «Три лірники». Це сатира на внутрішню і зовнішню імперську полі­тику Росії, на панство з його пихою та зневагою до народу-годувальника, на зажерливість і здирство царських чиновників, на бездіяльність української інтелігенції у справі духовного виховання нації).
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання до учнів.
1. Що символізують три ворони? Чиї дії вони характеризують?
2. Яка головна думка «Великого льоху»?
3. Чи завершене таїнство містерії?
4. До якого висновку спонукає кінцівка твору?
5. Який розділовий знак ви поставите в кінці твердження: «Не­винних немає»? Обґрунтуйте свій вибір.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Прочита­ти поему Т. Шевченка «Наймичка».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.