Творчість Миколи Хвильового ("Кіт у чоботях", "Вальдшнепи", "Сентиментальна історія", "Санаторійна зона") - Page 4

IV. Закріплення вивченого

1. Дати лаконічну відповідь на запитання: «Які умови спонукають до роз­двоєння особистості?»

2. Філософське дослідження. «Роздвоєння особистості в українській новітній літературі».

Форма дослідження

Автор

Назва твору

Тема

Головні герої

Причини роздвоєння

 

 

 

 

 

 V. Домашнє завдання

Провести дослідження (форма вільна), висвітливши проблемне питання «Хто за своїм стилем М. Хвильовий: імпресіоніст, реаліст, романтик?»

Додаток до уроку

Форма

Структура

Доповідь Тези доповіді

У короткому вступі — науково-практична цінність теми, її суть, обґрунтовані наукові пропозиції.

Основні положення доповіді, основні висновки та пропозиції

Наукова стаття

Заголовок, вступні зауваження, стислі дані про методику дослі­дження, аналіз власних наукових результатів та їх узагальнення, висновки та пропозиції, посилання на літературу

Науковий звіт

Стислий виклад плану й програми завершених етапів науко­вої роботи, значущість здійсненої роботи, її цінність для науки та практики; детальна характеристика застосованих методів; досягнуті нові наукові результати, закінчення, де підбито під­сумки дослідження й зазначено нерозв'язані питання; висновки та пропозиції

Реферат

Вступна частина, основний текст, заключна частина, список літе­ратури

Монографія

Вступ, детальне й всебічне дослідження та розкриття якоїсь однієї з проблем або тем, висновки за кожним розділом, загальний висновок

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.