Максим Рильський. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі - Page 5

3. Психологічний експеримент
Ви — М. Зеров, друг М. Рильського. Спробуйте від його імені розказат про ранню творчість Рильського.

4.   Виразне читання напам'ять учителем поезії «Солодкий світ!»

5.   Слово вчителя
Тема сповіді знаходить продовження в поезії «Молюсь і вірю». Це тві: інтимно-філософського спрямування. Ліричний герой зізнається в любо: до всього світу, до всього, що його оточує. Твір має виразний життєстверд ний мотив.
Читання вірша вчителем.

6.   Теоретичний практикум. Рольова гра
(аналіз віршів «Солодкий світ!», «Молюсь і вірю»)
Таку роботу можна запропонувати виконувати за варіантами або групами. Спостерігачі за рухом сюжету (завдання: визначити композицію твору).
•     Пошуковець (завдання: визначити ключові образи твору),
•     Ілюстратор (завдання: визначити, які мовні засоби сприяють емоційному наснаженню твору. Лексика, тропи, фігури, фоніка).
•     Протоколіст (завдання: визначити віршування: види рими, спосіб риму­вання, віршовий розмір, вид строфи).
•     Шукач незвичайних слів (завдання: виокремити й прокоментувати зоров: й слухові образи, художні деталі).

IV.   Закріплення вивченого матеріалу
1.   Стилістичний експеримент «М. Рильський — перекладач»
Завдання: наведіть свій варіант перекладу з «Євгенія Онєгіна», порів­няйте з майстерним перекладом поета-класика.
•      «Любви все возрастьі покорньї» («коханню кожен вік підвладний»);
•      «хандра ждала его на страже» («нудьга на нього чатувала»);
•      «шипенье пенистьіх бокалов и пунша пламень голубой» («шипіння спіне­них напоїв і пуншу пломінь голубий»).
2.   Продовжіть думку
•      «Вірші юного поета свідчили...».
•      «Ліричний герой ранньої лірики...».
•      «Ранні поезії розкривають...».
•     Вірші М. Рильського вражають..., викликають у мене..., примушують за­мислитися...

V.   Домашнє завдання
1.  Скласти піраміди життєвих цінностей Павла Тичини, Миколи Зерова та Максима Рильського. У кого життя змістовніше, духовно багатше?
Вивчити поезію М. Рильського (на вибір).


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.