Т. Шевченко. Поема «Єретик». Історична основа, образи-персонажі поеми

Мета: розкрити особливості композиції поеми,  розповісти про трагічні сторінки історії українців та інших сло­в'янських народів; розвивати відчуття образного сло­ва, уміння зіставляти історичні факти з художні викладом подій та робити висновки; виховувати повагу до історичної правди, до подвижників, які ги­нули за свій народ.
Обладнання: ілюстрації до твору, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Бесіда з учнями.
1.  Поясніть значення епіграфа до поеми «Сон» для розуміння ідей­ного спрямування твору.
2. До яких художніх засобів вдається поет, зображуючи царя, царицю, вельмож?
3.  Чому ми вважаємо поему «Сон» одним із кращих творів з по­гляду реалістичного зображення життя народу?
Виразне читання напам'ять уривка з поеми.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Бесіда з учнями за поемою «Єретик».
1. Поясніть назву поеми і присвяту.
2. Що спонукало автора до написання твору?
3. У чому поет вбачає причини розбрату між слов'янами?
4. Чому автора так хвилює доля чеського народу?
5. Слов'янофіли вважали Яна Гуса релігійним реформатором, Шевченко ж показує його борцем за соціальне та національне визволення чеського народу. Як ви оцінюєте цю історичну по­стать?
6. Як поет характеризує Папу Римського, ченців? Які зображу­вально-виражальні засоби для цього використовує?
7.  Яким ви уявляєте Яна Гуса?
8. Яка головна думка поеми?

Самостійна робота з текстом.
Виписати приклади художніх засобів, вжитих у поемі.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Знайдіть у поемі «Єретик» місця, де Шевченко розмірковує над причинами втрати незалежності західними слов'янами. Прокоментуйте їх.
2. У чому оптимізм поеми?
3. У чому сила Яна Гуса? Наведіть цитати з твору.
4.  Розкрийте спорідненість мотивів поем «Єретик» і «Кавказ».
5. Прочитайте посвяту Шафарикові від «Запалили у сусід до «Усобищ лютую змію». Розкрийте символіку виведе образів.
6. Зробіть аналіз уривка з поеми від «Отак Гуса ченці осули...» до «Старий Жижка з Таборова махнув булавою».
7. Які думки повідує Ян Гус у монолозі-молитві? Яку відіграють вжиті тут зображувальні засоби?
8. Поясніть значення риторичних запитань у передсмертно монолозі Яна Гуса.
9. Наведіть приклади контрастів у поемі. Яка їх роль у зображенні Яна Гуса та його супротивників?
10. Як тримався на суді і перед смертю Ян Гус? Зробіть висно про його характер. Яке ваше ставлення до цієї історичної статі?
11. Який епізод твору справив на вас найбільше враження і чому.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Прочитати поему Т. Шевченка «Великий льох».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.