Поетична творчість Т. Шевченка 1843—1847 рр. Особ­ливості творчості цього періоду (Цикл «Три літа»). «Заповіт»

Мета: з'ясувати особливості цього періоду творчості Т. Шев­ченка, розкрити тематику творів; розвивати в учнів образне сприйняття поезії, уміння зіставляти зорові образи з внутрішніми переживаннями поета; вихо­вувати естетичний смак, емоційність у сприйнятті творів красного письменства.
Обладнання: ілюстрації до творів, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. До якого періоду творчості належать вірші циклу «Три літа»?
2. Дати визначення поняття «лірика».
3. Повторити схему аналізу поетичних творів .
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Виразне читання поезій цього періоду з аналізом творів. («Три літа»: «Тризна»; «Розрита могила»; «Чигирине, Чигирине»; «Гоголю».)
Бесіда з учнями.
1. Як характеризує автор у вірші «Три літа» зміни у своєму став­ленні до тогочасної дійсності?
2. Під впливом чого сталися ці зміни?
3. Чому він свої три літа називає «злими»?
Виразне читання поезії «Заповіт».
Бесіда з учнями.
1. Яка ідея «Заповіту»?
2. Яка ця поезія за формою? (Монолог).
3. Якими художніми засобами передано головну думку твору?
4. Що можна сказати про композицію твору?
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Що нового з'явилося в поезії Шевченка періоду «Трьох літ»?
2. Обґрунтуйте думку про громадянську мужність поета.
3. Які з поезій цього періоду вам найбільше сподобались і чому?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Написати невеликий твір-роздум «Гро­мадянська мужність поета» за поезіями періоду «Трьох літ».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.