Завдання конкурсу імені Петра Яцика

1. Запишіть якомога більше фразеологізмів зі словом „брáти”. З одним із них складіть речення (За кожен фразеологізм — 0,5 бал, за речення — 2 бали).

 2. Складіть речення, у яких би сполучення на пам’ять, на сміх, по вашому, в край, до волі, на віки писалися окремо, разом або через дефіс (7 балів).

 3. Які особливості відмінювання кількісних числівників? (8 балів).

 4. З наведеними словами іншомовного походження складіть речення, в яких кожне іншомовне слово було б замінене власне українським (7 балів).

Симптом, репродукувати, фіксувати, анонс, фольклор, патент, екстраординарний, бізнес.

 5. Що ви розумієте під поняттям “милозвучність української мови”? Які правила милозвучності ви знаєте? Наведіть приклади (8 балів).

 6. Поставте розділові знаки (2 бали) Підкресліть головні і другорядні члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови (4 бали). Зобразіть подане речення схематично (3 бали). Дайте загальну характеристику конструкції (3 бали).             

Скрізь по обидва боки Раставиці на покаті стеляться чудові городи жовтіють тисячі соняшників що ніби поспинались та заглядають поверх бадилля кукурудзи на річку там набігли на річку високі коноплі і залили берег своїм гострим важким духом
(І. Нечуй — Левицький).

 7. Складіть і запишіть пам’ятку «Шляхи підвищення особистої культури мовлення» (7 балів).

 8. Напишіть твір-роздум на тему: “Інтелігентність: чи потрібна вона сучасному суспільству?” (25 балів).

 Усього — 76 балів

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.