Конспекти уроків

План

1. Основні правила правопису іншомовних слів.

2. Уживання іншомовних слів у ділових паперах; узгодження  невідмінюваних іншомовних одиниць у роді, числі, відмінку.

3. Відмінювання слів іншомовного походження.

4. Правила правопису складних іменників.

5. Правила правопису прикладок.

План

1. Відмінювання іменників І відміни (Н. в. множини, О. в. однини).

2. Відмінювання субстантивів ІІ відміни (Р. в. однини, Д., М. в. однини).

3. Особливості вживання та творення кличного відмінка іменників.

4. Правила вживання великої літери.

 

План

1. Поняття про синоніми.

2. Види синонімів.

3. Стилістичне використання синонімів.

План

1. Професійне спілкування як особливий вид комунікації.

2. Ознаки професійного спілкування та вимоги щодо нього.

3. Поняття про мовленнєвий етикет.

4. Вимоги до оформлення рефератів.

План

1. Мова як феномен людського буття та культури.

2. Роль мови в суспільному житті. Функції мови.

3. Поняття про мову і мовлення.

4. Поняття літературної мови.

5. Мовна політика в Україні.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.