Комплексна контрольна робота. Варіант 1

Варіант 1
1. У якому рядку в усіх словах приголосні тверді?
А  Працювати, життя, хазяїн, монета, година
Б  Поличка, сила, рік, струна, смужка
В  Сказати, полотно, сон, велосипед, весна
Г  Навчатися, влітку, людина, серце, зірочка

2.У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ ?
А ..оробенятко, ..умка, ..уля, ..орщик, ..рунт
Б  ..орох,..азда, ..осподар, ..отувати, ..удзик
В  ..анок, ..валт, ..удзь, ..уральня, ..ніт
Г  ..остювати, ..ердан, ..острий, ..отовність, а..рус
3.  Фразеологічний зворот ужитий у реченні:
А  Часу було обмаль, а він усе одно бив байдики
Б  Побачивши великий натовп людей, перехожі дивувалися
В  Величезна сила криється в людському розумі
Г  Пісня народжує радість
4.  Простим є речення:
А  Далеко чути звуки, гучно линуть голоси
Б  Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння
В  Пташині зграї злітають високо в небо, і від того здіймається вітер
Г  Осінь не забарилася, бо закони природи невблаганні
5. Частка вжита в рядку:
А  Проти віку нема ліку
Б  Науки не носить за плечима
В  На бідного Макара скрізь біда напала
Г  Лови журавля в небі
6.  Орфографічна помилка допущена в написанні слова:
А  життєвому
Б   проводжаю
В   сонце
Г   сердцевина
7.  Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:
А   бе..турботний, ..хибити, ..коротити
Б  ..фальшивити, пере..відчитися, ..характеризувати
В  бе..порадний, ..хований, ..чорнілий
Г  ..тиснути, ро..ставити, бе..помилковий
8. Граматичний зв’язок порушений у словосполученні
А   працювати щосереди
Б   вищий мене
В    зошит з математики
Г   вірний собака
9. Виділене слово слід писати окремо в реченні:
А   Що/б випросити оцту, і то треба язик мати.
Б  Як/би не смужки диму, можна було б
подумати, що в селі нема жодної хати.
В  Як/би ми знали, о, як/би ми знали, що буде з нами, о, що буде з нами!
Г  То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор.
10. Поясніть значення фразеологізма «на вагу золота»
А настирливо домагатися свого
Б щось рідкісне, дорогоцінне, вкрай потрібне
В протидіяти, виявляти рішучу незгоду
Д щось абсолютно досконале
 
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.