Підсумкова контрольна робота за 9 клас - Page 2

1. Хто, на вашу думку, був автором «Слова о полку Ігоревім»? Коли написано цю літературну пам'ятку?
2. Чому «Слово...» вважається художнім твором, а не літописом?
3. Хто, на вашу думку, була найвидатнішою жінкою Київської дер­жави? Обґрунтуйте свою думку.
4. Провідною темою більшості байок Сковороди є тема «сродної праці». Як ви розумієте ідею «сродної праці»?
5. Які слова велів написати філософ Григорій Сковорода на своєму могильному надгробку? Як ви розумієте цей афоризм?
6. Протягом певного часу гімном України вважався один із віршів Шевченка. Назвіть його.
7. На прикладі обраного вами твору поясніть, як слід розуміти єдність форми і змісту.
8. На прикладі обраної вами поезії поясніть, що таке силаботонічна система віршування.
9. У якому році відбулася «чорна рада»? Події якого історичного періоду описані в романі «Чорна рада»? Як ви оцінюєте зобра­жені події у викладі П. Куліша?
ІV. рівень
Написати твір на одну з тем.
1. Смисл виконання різдвяних пісень і обрядів.
2. Оспівування сил приррди у «Слові о полку Ігоревім».
3. Значення Біблії в розвитку суспільства.
4. Головне спрямування літератури — людинознавство і гуманізм.
5. І. Котляревський — основоположник нової української літера­тури.
6. Образ України у ранніх творах Шевченка.
7. Утвердження загальнолюдських цінностей у творі П. Куліша «Чорна рада».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.