Синоніми - Page 3

Фразеологічні синоніми — це різні фразеологізми з од­ним значенням: ні туди ні сюди, ні в тин ні в„ ворота, ні риба ні м'ясо; гав ловити, рота роззявляти; дати драла, накивати п'ятами; не всі дома, немає клепки, не варить баняк, немає олії; давати хропака, клювати носом.

Українська мова має розгалужену синоніміку, що свід­чить про повнокровний розвиток мови й багатство її ви­ражальних засобів. Джерелами формування синоніміки є різні стилістичні шари лексики. У синонімічних рядах сходяться слова книжні й розмовні, давні й сучасні, власні й запозичені, термінологічні та образні, фольклорні й літературні: відгук — рецензія, відсоток — процент, сільськогосподарський — аграрний, Батьківщина — Віт­чизна, губи — вуста, лоб — чоло, обличчя — вид — лик — пика, очі — баньки, півень — когут, гарно — ловко — файно, обрій — небосхил — виднокрай — крайнебо — гори­зонт, віщий — пророчий.

Лексичні синоніми є найвиразнішими й найпоширені­шими образними засобами мови. З їхньою допомогою у мовленні можна не тільки уникнути неприємного повтору одних і тих самих слів, а й точніше передати інформацію, бо є можливість передати відтінки думки, уточнити деталі, ознаки, властивості. На віддалених асоціативних зв'язках між ознаками предметів і явищ відбувається перенесення або розширення значень слів, виникають образні назви. Це окремі слова-синоніми та цілі описові синонімічні звороти, що мають назву перифраза (іноді кажуть — пара­фраза). Перифраза — стилістична фігура (побудова), ві­дома в риториці й поетиці ще з давньогрецьких часів. Вона концентрує в собі найвиразніші, найчастіше образні ознаки, й стає ніби прихованою синонімічною назвою, наприклад: Багряний лист в гаю кружля, шумлять отави молодо. Чого-чого вдягла земля осіннє золото (Д. Луценко); Я скоро буду виходити на вулиці Києва з траурною пов'язкою на рукаві — умирає мати поезії мого народу! (Л. Костен­ко). Поняття жовте листя передане через ознаки інших двох — осіннє і золото, поняття мова — через поняття мати і поезія.

Українська мова має усталені перифрази: Кобзар України (Т. Шевченко), Великий Каменяр (І. Франко), Дочка Прометея (Леся Українка), столиця України (Київ), місто Леза (Львів), чорне золото (кам'яне вугілля) та ін.

Синонімічні функції виконують і евфемізми. Це слова чи словосполучення, які пом'якшують враження від висловленого тим, що називають непрямо, а опосередкова­но, через іншу ознаку. На певні слова (лайки, неприємні назви) суспільство накладає табу (заборону) й замість цих слів використовує інші. Замість слова брехати кажуть говорить неправду; аналогічно: дурний — нерозумний, п'є — заглядає в чарку, грубіян — погано вихований.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.