Володимир Малик. «Таємний посол»

Тема: Володимир Малик. «Таємний посол»
Мета: ознайомити з творчістю письменника, показати не­зламність духу козаків у тяжкій неволі, цінність справжньої козацької дружби; розвивати читацькі смаки, розуміння головної думки твору, образне мис­лення; виховувати патріотичні почуття, уміння ціну­вати справжню дружбу.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підруч­ник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Виразне читання уривка з твору «Таємний посол» від слів: «Катор­га — успадковане турками новогрецьке слово, що означає загальну -з зву гребного судна...» до слів: «Тому й ввійшло це слово майже у всі ізропейські мови як синонім нелюдських мук, найтяжчого покарання».
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя.
Короткі біографічні відомості про письменника. Малик (справж­нє прізвище Сиченко) Володимир Кирилович народився 21 лютого 1921 р. в с. Новосілках на Київщині. Він є автором багатьох істо­ричних романів про боротьбу українців та інших слов'янських на- родів проти поневолення. Тетралогія «Таємний посол» складається з творів «Посол Урус-Шайтана» (1968), «Фірман султана» (1969), «Чорний вершник» (1976) і «Шовковий шнурок» (1977). У романах розповідається про події XVII ст. — боротьбу українців, болгар . росіян з турецько-татарськими завойовниками. Автор возвеличує мужність і патріотизм оборонців рідної землі, прагнення до волі людей, яких продавали в рабство, катували, убивали. Пригодниць­ким романам Малика властива гостросюжетна розповідь, стрімкий розвиток подій, вдала передача колориту зображуваної епохи. Помер Володимир Малик 31 серпня 1998 р. у місті Лубни Пол­тавської області.
Визначення особливостей сюжету роману.
Учнівські повідомлення.
Повідомлення 1. Володимиру Малику пощастило знайти в одному з історичних документів повідомлення про те, що кошо­вий отаман Іван Сірко відрядив до Туреччини козака, який добре знав турецьку мову і звичаї місцевого населення, з таємним зав­данням — дізнатися про військові приготування султана. Доку­мент не зберіг імені сміливця, у романі його звуть Арсеном Звенигорою. Розповідаючи про козацьку честь та мужність, В. Малик порушує ще багато проблем, які існували в будь-яку епоху: обо­в'язок і власна честь, звитяжність і сила волі, кохання і дружба, побратимство і зрада.
Повідомлення 2. У тяжкі часи, коли турки нападали на наші міста і села, сотник Чорнобай теж вирішив заробити чи­малі гроші: викрав трьох дівчат, аби продати їх татарам. На за­ваді цьому злочину став Арсен Звенигора, який врешті теж потра­пив до рук злочинців. Після втечі з полону Арсен подається до Січі. І саме там він стає учасником бою з турками-яничарами і свідком найтяжчого злочину, який вчинив Тхір проти своїх товаришів-запорожців: він став зрадником. Його пристрелили на місці, а з Чорнобаєм вирішували всім козацьким сходом. Запо­рожці — великодушні люди і вміють прощати, але тільки не зра­ду. «Тому, хто пролив людей наших, хто заради жалюгідної на­живи, срібла-золота... торгував дітьми нашими, хто хотів зни­щити славну Січ Запорізьку,— тому прощення немає!» — і зрад­ника пускають під лід у Дніпро.
Обговорення образів Івана Сірка, Шевчика, Товкача.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати повідомлення на теми: «Монголо-татарська навала. Спустошення центрів української культури», «Запорізька Січ та її роль у розвитку освіти в Україні», «Культурна діяльність братств», «Виникнення і розвиток книгодрукування в Україні».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.