Урок позакласного читання за романом Раїси Іванченко «Отрута для княгині»

Мета: дослідити життєву одіссею княгині Ольги, її шлях на свою Голгофу; розвивати вміння думати, зістав­ляти факти, розуміти складні й суперечливі явища; виховувати розумного, людяного, наділеного гарним естетичним смаком, національно свідомого читача.
Обладнання: виставка історичних романів Р. Іванченко, підручник, тексти. На дошці записано епіграф уроку:
«Княгиня Ольга катувала мою душу своєю мудрістю, милосердям і жорстокістю, розумом і незбагненністю».
Раїса Іванченко

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. Загальне враження від першого знайомства з романом.
2. Який настрій огортав душу під час читання твору?
3. Якою вам уявлялася Ольга?
4. 3 яким кольором асоціюється Ольга при першому знайомстві?

Виписати на дошці та прокоментувати афоризми з твору.
(«Де міцна віра — там буде міцною держава»; «Коли буде бага­то просвіщенних — ницим і невігласам прийде кінець»; «Без про- свіщення немає високої любові між людьми»; «Держави підніма ються не мечем, а духом просвітництва»; «Тихенькі посередності мають найгостріші зуб'я і найбільшу заздрість»).
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.
Уже тисячу літ линуть у високості небесні дзвони, рвуть тишу і відлунюють у душі кожного. Дзвони звали на віче, били на сполох, скликали до православних храмів. Тисячу літ... А починалося все з перших. І серед них — княгиня-християнка. Перша в Києві. Перша...
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Виразне читання уривків з твору (Епізоди подорожі Оленки до Київ­ської землі).
Бесіда з учнями.
1. Що можна сказати про вдачу дівчини Оленки? (Допитлива, вередлива, вся у чеканні).
2. Що відкрила для себе Оленка в чужій країні? («Вона всьому на світі дивувалась, бо все для неї було відкриттям чи про зрінням». Вона зіткнулася із заздрістю, ницістю, жорстокістю, підступністю, зрадою).
3. Що змінилося в житті юної Ольги після одруження з Ігорем? («Сей грубий здоровило з рудою борідкою і вусами її відлякував. Від нього завжди пахло потом і брагою... не милий він їй». Через добро до людей приходить любов до землі, на якій Ольга вже не відчуває себе чужинкою. Вкорінюватися в Києві їй до­помагає Степко Книжник).

Виразне читання уривка з роману. (Епізод сутички з волхвом).
Бесіда з учнями.
1. Чому Ольга перемогла озброєних чоловіків?
2. Що нового з'явилось у її характері?
3. У чому виявилась майстерність автора при змалюванні цього епізоду? (Напруженість ситуації передають короткі, неповні, окличні речення, майже повна відсутність художніх тропів).

Коментування рядків з роману.
О, це була вже не та княгиня, якою звик її бачити князь. Від ї доброї, ласкавої дівчинки нічого не залишилось. Вона ніби зро- ась вищою, голос її звучав твердо, хоча й був тихий і рівний, розмисл її нежіночий — чоловічий, владний. Уміє вона якось диви­сь далеко вперед, крізь літа, крізь времена».
Виразне читання в особах діалогу Ольги і священика з коментуванням.
Переказ епізодів, де розповідається про помсту Ольги за смерть чоловіка.

Проблемне питання.
Чи поділяєте ви думку письменниці: «Княгиня відчула вперше
лу жорстокості й страху. Ні, Бог свідок, вона ніколи не хотіла авати на цю стезю. Так вийшло... Юсь що таке влада! Ось чому и встеляють трупами дорогу до неї. Влада робить людину не- яжною, а всі її гріхи простими. Всі!»?
Бесіда з учнями.
1.  Поясніть внутрішню роздвоєність Ольги. (Княгиня і мати).
2. У чому її щастя і трагедія? (Щастя в тому, що вона — мати двох синів, кцяжичів Гліба і Святослава, материнство робило її світлою і щасливою. Трагедія в тому, що синів виховали чужі люди, вони виросли чужими. Душею любила Гліба, розу­мом — Святослава, про якого в романі сказано: «Його дитяче серце вже не мало ні жалю, ні милосердя»).

Виразне читання уривка з роману (Епізод розмови з синами).
Бесіда з учнями.
1. Як відповів час на питання княгині-матері Ольги: «Хто ж із них [її синів] піде по стезі правди?»
2. Хто може втішити її біль?
3. У чому сила княгині і в чому її слабість?
4. Чому роман має таку назву? (Назва символічна: йдеться не тільки про отруту, яку Гордина приготувала для Ольги, а й про отруту влади, погорди, зверхності над людьми; «Мудрість у тому, щоб бути володарем і залишитись людиною»).
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Прочитати «Манускрипт з вулиці Руської» Романа Іваничука.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.