Словосполучення - Page 3

Робота над текстом (роздатковий матеріал). Виразне читання учнем.
Текст
Заповідь юним
Ми так любимо себе, так хочемо, аби нас любили. Та чи здатні на взаємність? Себе спитаймо. Чи не підрубуємо опори сокирами зневаги та бай­дужості? Згадайте, які очі у вашої матері? Торкніться жилавих рук батька. Увесь свій рід вшануйте словом і ділом за добру славу і науку для молодших. Шкільних років не викидайте з пам'яті. Учительська вимогливість і доброта хай завжди стоять на сторожі ваших бажань і устремлінь. Тепло відчуймо. Тепло передаймо. І живімо так, аби діяння свої вознести Богові на славу, людям на втіху (За О. Германом).
Завдання. Визначте головну думку, стиль тексту.
Робота в групах.
Гоупа 1 ("Стилісти"). Виписати три словосполучення на підтвердження стильової приналежності тексту, зробити розбір за будовою.
Група 2 ("Оперативні"). Виписати три словосполучення, вжиті в перенос­ному значенні, зробити їх розбір за будовою.
Група 3 ("Дизайнери"). Скласти три словосполучення (або більше) з художньо-емоційним забарвленням (метафори, епітети), що ними можна було б доповнити текст.

Учитель. Кого ще маємо вшанувати, залишаючи навіки місце для них у серці? (Символічні "сердечка" вкладає у вінок шани учень, що найкраще впо­рався із завданням; ще раз підтверджується обов'язок любити і шанувати батьків, родину, вчителів.)
Узагальнення знань, умінь і навичок

Діти! Ви вірите у диво? Ні? Відомий тернопільський поет О. Герман теж не вірив, коли зневірився у кришталево-чистих душах друзів. Та раптом вони знову заясніли на видноколі його до кінця ще не згаслих надій, і було це справжнім дивом - дивом воскресіння віри в людину.
Робота в групах. Конкурсна робота на титул "Пан Геній" і "Пан Практик".
Група 1. Якнайшвидше з поданих висловів скласти віршований текст (допус­каються незначні відхилення від поданого мовного матеріалу).
Група 2. Якнайшвидше виконати розбір за будовою непоширених словос­получень, вказати поширені й непоширені, розмежувати словосполучення та інші поєднання слів.

Мовний матеріал. Велике диво світу, вірю у диво, приходить у безнадії, приходить у останній час, приносить в слові ліки, силу віри поверта, поверта до нас, я вірю, приходить друг.
Авторський текст
Я вірю у велике диво світу:
У безнадії, у останній час
Приходить друг, приносить в слові ліки
Та силу віри поверта до нас
(О. Герман ).
Учитель. "Справжній друг - то великий скарб", - говорить народна мудрість. Життя не раз ще переконає нас у цьому. Тому ще один сердечний спалах вдячності саме для нього. (Учень доповнює вінок символом).

Підсумок у формі лінгвістичної гри "Ловлю вас на слові"
(Відповідає на питання той, що його називає вчитель. Допускається відповідь
"так" або "ні").
1. Словосполучення - це група слів, що виражає закінчену думку. (Ні).
2. Граматична єдність слів у словосполученні виражається закінченням залежного слова і прийменником. (Так).
3. Змістовий зв'язок виражається за допомогою інтонації. (Ні).
4. Підрядність словосполучення - це підпорядкованість головного слова залежному. (Ні).

Домашнє завдання
Учитель. Хай згусток сокровенних почуттів, що залишилися не до кінця ще вираженими (адже можливості словосполучень доволі обмежені), знайде свій відсвіт у найкращих побажаннях дорогим людям, що їх пропоную записа­ти на листівці і при нагоді вручити адресатам. Опорні словосполучення: від усієї душі; бажаю щедрої долі; зичу родинного тепла; посмішка удачі; у ка­лейдоскопі життя; прожити у щасті; многая літа; Господнє благословення. (Демонстрування зразків вітальних листівок).

Повторити відомості про словосполучення. Виписати із творів художньої літератури 10 словосполучень, визначивши головне та залежне слово і їхній тип.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.