Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г.Квітки-Основ'яненка "Маруся" - Page 2

Прагнучи оспівати кращі духовні якості українського трудового народу, Квітка-Основ'яненко створює яскраву картину життя, побуту, взаємин про­стих людей. Перегорнемо сторінки повісті. Скільки там описів, в яких реалістично показане життя селянства. Як і поема Котляревського "Енеїда", повість Квітки-Основ'яненка можна вважати енциклопедією українознавства, настільки точними тут є описи народних звичаїв і обрядів, детально відтворений побут. Розповідаючи про сватання Василя, письменник дотри­мується всіх народних звичаїв. Пропозиція дати старостам по чарці означала ввічливу відмову, пов'язування їх рушниками, а молодого хусткою —- згоду і благословення батьків.

Поетично змальовано весілля у подруги, де Маруся вперше побачила Василя. А яку неперевершену майстерність виявив письменник в описанні танцю дівчат та парубків на весіллі. Дівочий танець сповнений плавності і м'якості, а парубочий — горлиця —в ідображає всю молодечу стать, темпера­мент, внутрішній вогонь парубка Дениса.

Прекрасне знання автором українських звичаїв та обрядів, які він уваж­но вивчав, дало можливість йому з точністю передати не тільки обряди сва­тання й весілля, але й розговляння, похорон. При описі весілля чи похорону письменник використав весільні пісні, похоронні голосіння.

Правдиво показане зародження почуття між закоханими, їх зніяковілість при раптовій появі Олени: "...зараз розрізнилися, неначе і не вони..." Маруся, як і водиться серед сільських дівчат, приховує від матері свої зустрічі з Василем, хитрує з подругою, щоб залишитись наодинці з коханим.

Квітка захоплюється красою душі сільських трудівників, їх моральними чеснотами, вірністю у коханні.

А як поетично малює автор українську природу — розкішну і мальовни­чу. Полонить нашу душу і серце картина чудового літнього ранку. Прокину­лась пара соловейків і почала витьохкувати, виспівувати, ніби освідчуючись одне одному в коханні. Зашуміло листя на деревах, а "рідесенький туманець пав на річеньку, мов парубок приголубився до дівчиноньки... А тоді велично і урочисто піднялось сонце". У цьому описі все говорить про прекрасне і велике почуття . Цим автор хоче підкреслити перемогу трепетного кохання в душах Марусі і Василя.

Широке використання народного матеріалу, постійне звертання до усної народної творчості надають повісті яскравого національного колориту. "Ма­руся" полонила читачів в Україні і в Росії, стала для російського читача відкриттям нового мальовничого краю, його працьовитого, доброго, душевного народу. Критики високо оцінювали повість, і навіть В.Бєлінський, який не відзначався любов'ю до української літератури, писав, що прочитав цей твір з великою насолодою. Особливо цінна повість тим, відзначав критик, що з її сторінок постає мальовнича Україна з її поетичною природою, з її поетичним життям простого народу, з її поетичними звичаями.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.