Є. Плужник. «Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... А човен – як срібний птах!», «Річний пісок...» - Page 4

6. Виразне читання поезії напам'ять одним із підготовлених учнів
7. Бесіда з елементами дискусії
• Чим саме поезія Є. Плужника споріднюється із поезіями романтиків? (Пафосом пошуку, неспокою, захопленням гармонією космічної сфери й морської стихії)
• Доведіть, що ще в романтиків образ човна набув символічності й позначав долю людини в бурхливому морі життя. (Такий образ наявний в «Абідоській нареченій» Джорджа Байрона, «Парусі» Михайла Лєрмонтова, «Човнику» Віктора Забіли, «Човні» Євгена Гребінки, у поезії «Вітер з гаєм розмов­ляє» Тараса Шевченка, в яких він є символом свободи самотньої людини)
• Яким новим змістом наповнює митець образ човна? (Човен уподібнюється до срібного птаха, стає другим «я» митця)
• Доведіть, що у вірші Є. Плужника конкретна картина ночі на човні поєд­нується з алегоричною.
• Перечитайте поезію, зверніть увагу на розділові знаки. Яку роль відіграє кількаразове вживання трьох крапок? (За допомогою трьох крапок автор передає глибоке внутрішнє хвилювання ліричного героя)
• Порівняйте поезію Є. Плужника «Ніч.., а човен — як срібний птах!..» з віршем П. Тичини «Не Зевс, не Пан...». (Як і Тичина, Плужник у своєму обожненні Всесвіту й природи доходить до пантеїзму, до космічного виміру нової людини. Таким же радісним світосприйманням, захопленням красою)

8. Індивідуальне письмове завдання за поезію
Є. Плужника «Ніч.., а човен — як срібний птах!..»

9. Слово вчителя
Глибокий світ почуттів відображає любовна лірика Є. Плужника. Для поета кохання — дарунок долі, одне з життєстверджуючих начал буття, яке вимагає від людини самовдосконалення, творчості й внутрішньої свободи. Справжня любов наснажується високими духовними цінностями, адже потребує «живої душі», «гарячого серця», самовідданості, готовності до дії й самозречення, тривоги й піклування. Особиста драматична доля письменника наклала відби­ток на його лірику, тому поезії Плужника відтінюють гіркі, позбавлені роман­тики реалії тяжко хворої людини, сірі лікарняні будні, боротьбу за життя. Однак його вірші не стали інтимним щоденником спаленої болем і кохан­ням людини, її розпачу, страху за спливаючим щастям, ревнощів, безнадії. Навпаки, інтимна лірика поета складна за своєю внутрішньою структурою, адже в ній відтворено боротьбу різних начал, різних «голосів» у душі лірич­ного героя. У цих поезіях Є. Плужника сильним є елегійне начало душевних дисонансів, сум'яття, спогадів, але перемагає в них глибока щирість лірич­ного героя, відчуття щастя й гармонії, довіри й добра.

10. Ідейно-художній апаліз поезії «Річний пісок слідок ноги твоєї» (із збірки «Рання осінь»)
• Визначте жанр поезії. (За жанром ця поезія нагадує класичну любовн. елегію)
• Яку роль відіграє опис природи в поезії? (Ліричний сюжет розгортаєтьс. на тлі мальовничої природи, яка відтінює душевні почуття й сум'ятт - героя)
• На основі чого побудовано елегію? (Елегія будується як спогад-рефлексія


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.