Порядок слів у реченні. Логічний наголос - Page 2

Зміцнення, поглиблення знань
Бесіда
1. Який стиль мовлення не обходиться без інверсії?
2. Чому?
3. Яке життєве кредо передають українські письменники цими рядками?
4. Назвіть інших видатних людей України, які керувалися подібним розумі­нням сенсу життя.

Завдання
Проставте логічні наголоси у реченнях епіграфа, записаного на дощці.
Закріплення знань, умінь і навичок

Завдання.
Виразно прочитайте вірш Б. Лепкого "Заспів". Визначте слова, на які падає логічний наголос, та роль непрямого порядку слів. Поясніть, як осмис­лював поет долю свого народу. Визначте його письменницьке кредо. Чим для нас повчальні погляди Б. Лепкого?

Робота в групах. Завдання.
Для групи 1. Зробити повний синтаксичний розбір перших двох рядків вірша Б. Лепкого "Заспів" ("Колисав мою колиску вітер рідного Поділля...").
Для групи 2. Виписати з того ж вислову всі словосполучення, зробити їх синтаксичний розбір.

Контроль виконання.
Творчий диктант "Відчуй глибину думки".

Матеріал для диктанту.
1. І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещасний краю (Леся Українка).
2. Рабський дух краси найвищої збагнуть не може (Леся Українка).
3. ...Малим ще хлопчиною в мамині пісні заслухувавсь я (Іван Франко).
4. Мужню силу хоч похилить горе, та не зломить, в підлість не поверне (Іван Франко)
5. ... В світі найтяжче - серце носити студене (М. Рильський).
6. Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'ян... (М. Рильський).
7. Краса нас всьому учить (О. Довженко).
8. У природі я вбачаю друга найдорожчого (В. Гжицький).
9. Мене ізмалку люблять всі дерева (Л. Костенко).
10. Блаженний сон душі мистецтву не сприяє (Л. Костенко).

Завдання. Визначте і запишіть ідейну суть кожного записаного вислову
(стисло). Поясніть орфограми та доцільність інверсії.
Контроль виконання.
Учитель.
Які з висловлених думок ви додали б до свого морального кредо в першу чергу?
Творча робота (додатково, за наявності часу; закінчення виконання можна винести на домашнє завдання).

Завдання. Продовжте зміст речень за поданими початками так, щоб вий­шов зв'язний текст під назвою
Яким я піду у світ
1. Я хочу бути (яким?)... 2. Цей шлях... 3. Завжди і скрізь... 4. Ніколи не пошкодую... 5. Мене не лякає... 6. Навпаки, дуже радує... 7. У цьому мені допоможуть... (У роботі допускаються незначні лексико-граматичні відхи­лення від поданих структур; при перевірці звертається увага на доцільність інверсії, логічний наголос).

Домашнє завдання
Закінчіть творчу роботу або доберіть текст з використанням інверсії; сфор­мулюйте завдання до нього, що стосувалися б теми "Словосполучення і речення".
Підсумок

Заключне слово вчителя
Бажаю вам, діти, не помилятися у своїх поглядах на світ і своє місце в ньому : не розчинитися у натовпі, не розміняти життя на дрібниці, а дорожи­ти вагомим і вічним: правдою, людяністю, любов'ю, красою. Адже йдете у світ перш за все людьми.

Ви думали коли-небудь по суті, Для чого в світ життя нас привело? Невже щоб лиш осліпнути від люті? І в ближнього забрать надій тепло?
Невже для того, щоб ходить незрячим, Щоб не побачить, сонце як встає, Щоб не відчути, як душа заплаче, Що серце кожну мить на сполох б'є? Як мало відраховано людині... Не вистача життя, щоб осягнуть Безмірне диво, що бринить в краплині,
Яку весняним дощиком зовуть (О. Білаш).
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2019

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.