Новий Заповіт — поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа — основоположника християн­ства - Page 2

Словникова робота.
Проповідь — жанр церковної ораторської прози — повчаль­ний твір, у якому викладаються світоглядні моральні принципи релігійного, зокрема християнського, вчення. Проповідь відзначаєть­ся різноманітністю художніх засобів (алегорії, порівняння, сим­волічні образи), урочистим емоційним забарвленням. У Київській Русі відомі перекладні проповіді візантійських отців церкви — Іоана Златоуста, Григорія Богослова, Василія Блаженного. Авторами про­повідей були Іларіон («Слово про закон і благодать»), Кирило Ту- ровський (ряд «Слів»), Кирило Транквіліон (книга «Євангеліє учи­тельне»), Ілля Галятовський (збірка «Ключ розуміння»), Лазар Ба- ранович (збірка «Меч духовний»).
Пояснення вчителя за планом.
1. Розмова Христа з юдейським начальником Никодимом (Єван­геліє від Іоана, 3 : 1—21).
2. Нагірна проповідь — справжній Еверест духовності.
Виразне читання тексту «Нагірної проповіді» (з Біблії).
Бесіда з учнями.
1. Чим відрізняються християнські моральні закони від старих? (Повне заперечення клятв).
2. У чому цінність морального закону, про який говорить Ісус? (Він виховує етичну скромність, стриманість, шляхетність).
Читання уривка з Нового Заповіту. (Євангеліє від св. Матвія, 6 : 1—4).
Бесіда з учнями.
1. Що нового у цьому законі? (Новизна в тому, що милостиня не повинна стати засобом марнослав'я, а має спонукатися тільки бажанням допомогти людям, творитися таємно. Тільки в цьо­му разі вона стає засобом самовдосконалення).
2. Від чого застерігає Ісус людей, які постяться, і чому? (Від лицемірства, бажання звернути на себе увагу. Якщо цього уник­нути, то піст очищатиме не лише тіло, а й сприятиме вдоско­наленню душі).
3. Прочитати самостійно вірші 5—15 6-го розділу і прокоменту­вати їх. (Істотні риси досконалої молитви: простота вислову, щирість, таємність, скромність; щоденні молитви є нормою для людини, яка прагне духовного вдосконалення. Перед щирою молитвою необхідні суворий огляд найпотаємніших куточків душі, повна відкритість перед Богом).
4. Що означає вислів «складати скарби на небі»? (Мається на увазі плекання в собі рис духовно досконалої людини. Вони і е справжній, незнищенний скарб, який залишається після смерті тіла).
5. Яка думка висловлюється в наступних 11 віршах (6 : 24—34)? (Та сама думка, що і в попередніх віршах: на перше місце слід ставити збагачення свого духовного світу, особливо не перей­маючись земними турботами і сподіваючись на Бога).
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Обговорення в класі інших віршів, 6-го розділу Євангелія від св. Матвія.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Для самостійного читання: Євангеліє від св. Матвія: «Мудреці зі Сходу поклоняються Ісусові», «Воздайте кесареве кесарю, а Боже Богові», «Притча про немилосердного боржника», «Притча про слух­няного і неслухняного сина», «Притча про блудного сина», «Прит­ча про мудрих і немудрих дів». О. Білецький. «Перекладна літера­тура візантійсько-болгарського походження» (уривки). І. Франко. «Південно-руська література» (уривки).
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.