Новий Заповіт — поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа — основоположника християн­ства

Тема: Новий Заповіт — поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа — основоположника християн­ства
Мета: розкрити суспільний устрій тогочасного Іудейсь- ко-Ізраїльського царства та основні положення віровчення Ісуса Христа, дати учням поняття про проповідь як жанр церковної літератури; розви­вати бажання довідатися про найпопулярнішу кни­гу у світі, критичне мислення, спостережливість; виховувати гуманне ставлення до навколишнього світу.
Обладнання: зображення Ісуса Христа на картинах відомих ху­дожників, іконах. Українська ікона. Образ Ісуса Хри­ста в різних видах мистецтва (різьба по дереву, скульп­тура, графіка тощо), підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІ
Перевірка домашнього завдання.
Пригадати крилаті біблійні вислови, які означають певну формулу, символ.
1. Що є істина?! (Формула скептицизму.)
2. Око за око, зуб за зуб. (Формула помсти.)
3. Маслинова гілка. (Символ миру.)
4. Тридцять срібників. (Символ зради.)
5. Хто не зі мною, той проти мене. (Формула єднання.)
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Виразне читання поезії.
Молитва за рідну мову
Спочатку було Слово — це закон! Так учень Твій, мій Боже, написав. Зазнала Мова безліч перепон. Від цього мій народ давно страждав. З Тобою, Боже мій, лиш Мовою спілкуюсь Свого народу, Батьківщини та батьків. Щоб не загинула у течії віків! Завжди шануюся усіх Твоїх святинь. О Боже мій, і Син, і Дух Святий. Амінь
(В. Єфаненко).
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ.
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя за планом.
1. Ісус Христос відкрив людям шлях до спасіння.
2. Важлива думка християнського вчення — любов до людини. («Нагірна проповідь» Христа).
Коментування слів Дон Кіхота з однойменного роману Сервантеса: «Візьми до уваги, Санчо,— сказав Дон Кіхот,— що є два роди краси: краса духовна і краса тілесна. Духовна краса по­значається і проявляється в ясному розумі, в цнотливості, в чесному поводженні, у доброті, в добрій вихованості, і всі ці властивості можуть сполучатися та співіснувати в людині некрасивій, і коли увага привертається саме до цієї краси, а не до тілесної, то тут якраз і виникає любов палка і най- сильніша».
3. Хто такий Ісус Христос? (Євангеліє від Луки, 4 : 14—ЗО.)
Самостійне читання Євангелія від Луки. (4 : 14—30)
Бесіда з учнями.
1. Ким назвав себе Ісус, прибувши на батьківщину? (Пророком Господнім, сповненим Духу Господнього, щоб проповідувати Добру Новину).
2. До чого це призвело? (До страшенного гніву співвітчизників, які, добре знаючи його батьків, вирішили, що він самозванець, і мало не вбили, намагаючись скинути у прірву. Проте Ісус опа­нував розлючений натовп і неушкоджений пішов геть з рідного містечка Назарету, щоб нести Благовість в інші села і міста).


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.