шевченко

Тема: Інтимна лірика Т. Шевченка. Цикл «Молитва»
Мета: показати Шевченків ідеал кохання, його розуміння цього святого почуття, навчити виразно читати й розуміти поезію; розвивати естетичні смаки учнів; виховувати любов до природи рідного краю, почуття святості юнацьких поривань, стосунків.
Обладнання: підручник, тексти.

Мета: розкрити подальший розвиток революційно-демокра­тичних ідей у творах Шевченка, посилення заклику до селянської революції,  дух нескореності поета; роз­вивати в учнів спостережливість, уміння виділяти суттєві ознаки історичних явищ, логічно й послідов­но викладати свої думки; виховувати дбайливе став­лення до здобутків культури України, уміння гідно оцінити творчу спадщину Тараса Шевченка.
Обладнання: підручник, тексти.

Мета: розкрити тему, дати характеристику образів, композиції і стилю повісті; розвивати в учнів спостережливість, уміння зіставляти факти, робити узагальнення; вихо­вувати доброту, здатність до співпереживання.
Обладнання: репродукції картин Шевченка, підручник, тексти.

Мета: розкрити основну думку поезій, написаних під час заслання: вираження нескореності духу поета-борця, туга за рідним краєм; розвивати вміння логічно й послідовно викладати свої думки
Обладнання: підібрані ілюстрації, підручник, тексти.

Мета: засобами виразного читання передати слова поета як заповіт нащадкам, наголосити на значенні його як програмного твору, де автор обстоює революційно- демократичну концепцію історії України; розвивати інтерес учнів до образного слова, уміння зіставляти літературні процеси з історичними фактами; вихову­вати пошану до своєї країни, до її історії та культури
Обладнання:  ілюстрації до твору, підручник, тексти.

Мета: розкрити особливості композиції поеми,  розповісти про трагічні сторінки історії українців та інших сло­в'янських народів; розвивати відчуття образного сло­ва, уміння зіставляти історичні факти з художні викладом подій та робити висновки; виховувати повагу до історичної правди, до подвижників, які ги­нули за свій народ.
Обладнання: ілюстрації до твору, підручник, тексти.

Мета: з'ясувати особливості цього періоду творчості Т. Шев­ченка, розкрити тематику творів; розвивати в учнів образне сприйняття поезії, уміння зіставляти зорові образи з внутрішніми переживаннями поета; вихо­вувати естетичний смак, емоційність у сприйнятті творів красного письменства.
Обладнання: ілюстрації до творів, підручник, тексти.

Мета: привернути увагу учнів до традицій українського народу, відображених у творі, ліризму і гумору у змалюванні людських стосунків та почуттів; роз­вивати творче сприйняття художнього тексту, образне мислення, спостережливість; виховувати любов до рідної мови і культури.
Обладнання: ілюстроване видання п'єси, підручник, тексти.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.