Укладання документів щодо особового складу (автобіографія, резюме, характеристика, заява, скарга) - Page 3

 

Зразок характеристики

Атестаційна характеристика

Коренева Захара Кузьмича,

бухгалтера планового відділу

Харківського тракторного заводу,

1970р. народж., українця,

освіта незакінчена вища.

 Коренев 3. К. працює на посаді бухгалтера з 1992 р. після закінчення Харківського кредитно-фінансового технікуму.

Службові інструкції та доручення виконує сумлінно. Має високий професійний рівень із питань нарахування коштів, оплати праці й бухгалтерського обліку.

Заочно навчається на V курсі економічного ф-ту Харківського інституту народного господарства. Має шану колективу.

Панові Кореневу 3. К. рекомендується більше уваги приділяти питанням господарсько-фінансової діяльності та опанувати роботу на ПК.

Характеристику видано для подання (на запит) до ________

 

10.09.2002

                                                                                               Заввідділу (підпис) О. Л. Яременко

                                                                                         Голов. бухгалтер (підпис) Ю. І. Зуєнко

(печатка)

 

ЗАЯВА

            Одним з найпоширеніших інформаційних документів у справочинстві є заява.

Дуже часто за службовими й приватними обставинами ми пишемо заяву. Вона адресується установі або посадовій особі, як правило, містить прохання чи пропозицію. Заява складається однією або кількома особами.

            Прізвище особи, яка звертається із заявою, має форму родового відмінка без прийменника. Але у випадку збігу близькозвучних прізвищ пишеться прийменник.

Зразок заяви

 

Деканові економічного факультету

Київського національного університету

доцентові Сидоренку Олегові Івановичу

студентки 2 курсу групи ОА-21

економічного факультету

Київського національного університету

Макарчук Олени Сергіївни

 

 

ЗАЯВА

            Прошу Вас звільнити мене від занять у період з 14. 10. 2011 до 16. 10. 2011 р. За сімейними обставинами (у зв’язку з одруженням сестри, що проживає в іншому місті).

 

09. 10. 2011 р.                                                                                                        Підпис

                   Скарга – це вид документу, що передбачає звернення до певної офіційної установи з вимогою про поновлення прав і законних інтересів громадян, порушених діями або бездіяльністю, рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян, підприємств, посадових осіб.

Зразок скарги

До ______________ міськрайонного суду
_________________області

Заявник: Геращенко Олег Миколайович,
який проживає за адресою: вул. Карла Маркса, буд. 126,
кв. 39, м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Заінтересована Відділ державної виконавчої служби
особа: ____________ міського управління юстиції
вул. Онуприенко, буд. 17, м. ______________
______________ обл., поштовий індекс _____

Скарга
на дії державного виконавця

24 грудня 1998 року ____________ міський суд ухвалив рішення про стягнення з ____________ міського відділу освіти на мою користь заборгованості по виплаті мені надбавки за вислугу років за 1997-1998 р. в сумі 1074 гр. 10 коп. і допомоги на оздоровлення за 1998 рік в сумі 155 гр. 69 коп.
На підставі зазначеного рішення 22 січня 1999 року я отримав виконавчий лист, який пред’явив до виконання до відділу державної виконавчої служби ____________ міського управління юстиції.
28 листопаду 2003 року державний виконавець зазначеної виконавчої служби Петров В.М. виніс постанову про повернення мені виконавчого листа без виконання на тій підставі, що гроші на виконання вимог ст. 57 Закону України „Про освіту” в бюджеті не закладені.
Вважаю зазначену постанову незаконною з наступних підставах.
У відповідності з ч. 1, 2 ст. 5 Закону України „Про виконавче провадження” державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених законом, здійснювати необхідні міри для своєчасного і повного виконання рішення способом і в порядку, передбаченому виконавчим документом.
Виконавчим листом у моїй справі передбачено стягнення з ____________ міського відділу освіти на мою користь 1229 гр. 79 коп. незалежно від наявності або відсутності в бюджеті коштів, виділених на виплату надбавок за вислугу років і допомоги на оздоровлення.
Державний виконавець Петров В.М. приймаючи рішення про повернення мені виконавчого листа цього до уваги не прийняв.
На підставі викладеного й у відповідності з ст. 383, ч. 1, 2 ст. 387, 388 ЦПК України

прошу:

1. Визнати дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби ____________ міського управління юстиції Петрова В.М., які виявилися у винесенні постанови про повернення мені виконавчого листа №2-97/05 без виконання неправомірними і зобов'язати його прийняти мій виконавчий лист до виконання і виконати рішення суду.
2. Стягнути з відділу державної виконавчої служби ____________ міського управління юстиції на мою користь судові витрати.

Додатки:

1. Дві копії постанови.
2. Дві копії виконавчого листа.
3. Квитанція про сплату судового збору.
4. Копія квитанцію про сплату судового збору.
5. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
6. Копія квитанції про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
7. Копія скарги.

„____”____________200__р. ____________Геращенко О.М.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2020

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.