Є. Плужник. «Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... А човен – як срібний птах!», «Річний пісок...» - Page 5

• Який образ обожнюється ліричним героєм, стає особливо дорогим і рід ним. (Образ коханої)
• Які перетинаються два часові пласти буття героя й протилежні душевн. стани? (Недавні щасливі дні й піднесені почуття, які він пережив тоді коли поряд із ним була кохана, й жаль, душевний біль за неповоротне втраченим відчуттям краси, гармонії у світі та душі)
• Проаналізуйте почуття й настрій ліричного героя. (Ліричний герой Є. Плуж ника занурюється у світ душевних переживань, у психологічні переливи в уяві звертаючись до коханої, ведучи з нею розмову, мов сповідаючись їй
• Зачитайте рядки, які є філософськими роздумами над плинністю і вічністю буття («Бо я дивлюсь і бачу: все навіки // На цій осінній лагідній землі. // І твій слідок малий — такий великий, // Що я тобі й сказати б не зумів!»)
• Доведіть, що конкретно-предметний образ «слідок ноги» милої набуває символу. (В уяві ліричного героя конкретно-предметний образ «слідок ноги» милої набуває символу, бо стає «великим», тобто дорогим, непо вторним, як слід богині, самого життя. Це символ вічної краси й кохання, який бентежитиме душу завжди)

11. Творче завдання
V. Осмислення, узагальнення й систематизація нових знань

1. Слово вчителя
Лірика Є. Плужника наповнена внутрішнім горінням і відзначається філігранною витонченістю думки й почуття, образів і жанрових форм. Його поетичний словник і тропи, на перший погляд, «прості», уживаються зви­чайні поняття, але за цією звичайністю постає конденсована сила образів, експресія почуттів. Мистецька довершеність досягається своїм баченням світу й людини у ньому, внутрішньою цілісністю переживань та напруже­ністю думок, що, немов вулкан, виштовхують хвилями спресовану енергію, вольовий порив, які концентричними колами розгортаються в художньому світі митця. Не випадково Микола Бажан поетичну творчість цього поета відніс до найбільших і найдорожчих духовних цінностей української літе­ратури XX століття.
2. Евристична бесіда
3. Самостійна робота
1. Знайдіть відповідність між назвами збірок Є Плужника та роками їх напи­сання.
1926    р.                                          «Рання осінь»

1933 р.                                             «Рівновага»
1927    р.                                          «Дні»
2. Поясніть символіку назв поетичних збірок Є. Плужника.
3. Назвіть, у яких жанрах працював письменник.
VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання
1. Вивчити напам'ять одну з поезій Є. Плужника (на вибір).
2. Порівняти пейзажну лірику Є. Плужника та поезії П. Тичини «З крим­ського циклу».
3. Написати есе на тему: «Євген Плужник — найвидатніший митець націо­нального відродження».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.