Словосполучення - Page 2

1. Що ви пам'ятаєте про будову словосполучення? Зробіть розбір за будовою згаданого вже вислову, поясніть орфограми у прикметнику.

2. Як називається зв'язок слів, побудований на залежності? (Підрядний).
Удосконалення знань, умінь і навичок

Конкурс "Найшанобливіший учасник".

Завдання. Доберіть якнайбільше залежних слів для головного "людина", за­лежно від того, який зміст вкладаєте у слово "найдорожча".
(Щира, чуйна, надійна, доброзичлива, милосердна, вірна, відверта, турбот­лива, відповідальна, справедлива, приваблива, працьовита, мудра, досвідчена, любляча; вчитель додає - гуманна, інтелігентна). Пояснення значень двох останніх слів. Робота зі словником

Учитель. Кого можуть стосуватися дібрані слова?
1. Як маємо ставитися до таких людей?
2. За що ми зобов'язані їх любити чи поважати?

Робота в групах (2).

Завдання. Дайте відповідь на поставлені питання (по одному для кожної групи) у формі словосполучень з прийменником. Поясніть, яку роль відіграє прийменник у словосполученні.
1. Ставитися з любов'ю, ... з повагою, ..., з ніжністю і т. д.
2. Поважати за доброзичливість, ... за розум, ... за підтримку і т. д. Завдання. Випишіть усі словосполучення із записаного на дошці речення.

Доведіть, що це словосполучення.
1. До якого переліку не ввійшла граматична основа?
2. Які ще поєднання слів не є словосполученнями?
3. Розподільний акродиктант.

Завдання. Записати названі вислови у відповідну колонку.
Словосполучення                                     Інші поєднання слів
Мальви за вікном                                     Людяність не забувається
Альбом зі світлинами                              Юність і досвід
Твої незабутні очі                                     Буду пам'ятати
Іду у світ широкий                                   Окрилений і щасливий
Розцвітає красою почуттів                       Від хвилювання
(Готовий варіант)

4.У які словосполучення можна поєднати слова, складені з початкових літер слів у колонках (любов матері, любов до матері)? Чим вони відмінні? Поясніть будову, введіть у речення, використовуючи словосполучення акро- диктанту.
5. На які дві групи можна поділити словосполучення диктанту, врахову­ючи особливості їхньої будови? (Поширені і непоширені).
Учитель. Ми вплели першу часточку сердець у вінок шани найдорожчим людям і даруємо її тій, з кого їх перелік бере початок - матері. Вона не єдина серед тих, хто нас любить, але які ж ми самі?


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.