Складні випадки словозміни іменників. Особливості вживання та творення кличного відмінка іменників. Уживання великої літери - Page 2

 

Значення

Приклади

1

Назви осіб, власні імена та прізвища, а також персоніфіковані предмети та явища

козака (особа), промовця, робітника, студента, тесляра, учителя; Андрія, Дмитра, Франка, Дорошенка; Вітра, Ліса, Мороза; тощо

2

Назви тварин і дерев

ведмедя, вовка, дуба, кілка, коня, пса, ясеня

3

Назви предметів та архітектурних деталей

гвинта, замка, малюнка, ножа, олівця, офорта; піджака, плаща, портфеля, стола (й столу); карниза, еркера, портика

4

Назви населених пунктів та планет

Примітка. Але -у, -ю пишеться у складених назвах населених пунктів, другою частиною яких є іменник, що має звичайно в родовому відмінку закінчення -у: Давидового Броду, Зеленого Гаю, Красного Лиману, Кривого Рогу, Червоного Ставу, Широкого Яру тощо

Берліна, Голосієва, Житомира, Києва, Лондона, Луцька, Миргорода, Новгорода, Парижа, Святошина, Тернополя, Харкова; Марса, Меркурія, Урана, Юпітера

5

Інші географічні назви з наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі, а також із суфіксами присвійності -ов, -ів (-єв), -ин (-їн)

Див. також правило № 22

Дінця, Дністра, Іртиша, Колгуєва, Любичіва, Остра, Псла, Тетерева

6

Назви мір довжини, ваги, часу тощо; назви грошових знаків; числові назви

гектара, грама, метра, місяця, процента, тижня; гроша, долара, карбованця, фунта стерлінгів, червінця; десятка, мільйона, мільярда

Винятки: віку, року

7

Назви місяців і днів тижня

вівторка, жовтня, понеділка, травня

8

Назви машин та їх деталей

автомобіля, дизеля, комбайна, мотора, поршня, трактора

9

Терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини, а також українські за походженням суфіксальні слова-терміни

Див. також правила № 17 і 18

атома, катода, конуса, радіуса, ромба, сегмента, сектора, синуса, шківа тощо; відмінка, додатка, займенника, іменника, трикутника, чисельника, числівника

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.