Микола Хвильовий. Новела «Я (Романтика)» - Page 4

Стильові ознаки новели. Розповідь від першої особи. Драматизм.

Внутрішні монологи героя. Відсутність безпосередньої авторської оцінки. Лаконізм.

Виразні художні деталі.Глибокий психологізм.

Відмова від традиційного описового реалізму.

Часові зміщення.

Зіткнення віддалених епізодів.

Історичні алюзії, асоціації (термін «версальці» тощо) з метою поставити революцію в контекст визначних подій світової історії. !. Змістове згущення. 5. Символічний зміст образів, деталей. І. Своєрідність зорового та звукового тла подій. ). Засоби поетичного синтаксису.

Образна система новели

  • матір ( Марія — Божа й вселюдська мати — центральний гуманістич­ний символ новели, символ надії, любові, життя, материнського всепро­щення);
  • доктор Тагабат («людина з холодним розумом і каменем замість серця», безглуздо жорстокий п'яниця й людожер);
  • дегенерат (вартовий революції з душею «палала з гільйотини»);
  • Андрюша (людина з нормальною психікою, «чекіст мимоволі»);
  • інсургент «Я» —- образ, розкритий у розвитку, акцентований на моменті остаточного зламу й ролі в ньому дегенерата, на ставленні «Я» до інших постатей, виведених у творі: тамуванні відрази, виправданні того, що не можна виправдати в собі і в інших — «Я думаю: так треба» («Я» — «м'ятежний» син — «чекіст, але й людина», комунар, що у вогні фана­тизму вбиває рідну матір і відтоді вже остаточно не людина, а тільки чекіст).

VI.  Підсумок уроку

1. Бесіда з учнями

1. Коли була написана «Я (Романтика)» і яка тема твору?

2. Чому, на вашу думку, новела називається «Я (Романтика)»?

3.  Як ви уважаєте, чому твір присвячено «Цвітові яблуні» — оповіданню Михайла Коцюбинського?

4. Що таке новела? Чим цей жанр відрізняється від оповідання?

5. Характери яких персонажів новели є цілісними, а яких — суперечливими, роздвоєними?

6. Які спогади про матір залишилися в головного героя новели «Я (Роман­тика)»?

7. Головний герой заявляє про себе: «Я чекіст, але я і людина». Що людя­ного ще зосталося в нього? Наведіть інші приклади самохарактеристики героя.

8. Як характеризує «главковерх чорного трибуналу» своїх найближчих співп­рацівників?

9. Чому головний герой власпоручно позбавив життя рідну матір? Хто більше винен у цьому злочині — він сам чи доктор Тагабат?

10. Як ставиться автор до свого героя? Чи достовірно й переконливо розкри­ває цей образ?

11. Чим можна пояснити надлюдську жорстокість чекістів?

12. Які художні образи новели нагадують вам біблійних героїв? Що у творі суперечить християнському вченню?

13. Чому не наведено жодного прізвища або імені людей, яких судили Чекісти? Чому безіменні в новелі й головні герої?

14. Яке значення тропів у цитаті: «Воістину: це була дійсність, як зграя голо­дних вовків. Але це була й єдина дорога до загірних озер невідомої пре­красної комуни». Чи згодні ви із суттю цього твердження?

2. Висновок

Ідея цього глибокого філософського твору полягає в тому, що на крові не може постати гуманне суспільство, фанатизм убиває в людині людину, гармонійна світобудова виключає насильство як шлях її досягнення. Новела Миколи Хвильового «Я (Романтика)», як і вся література «розстріляного від­родження», пройнята пафосом гуманізму.

VII.  Домашнє завдання

Написати домашній твір-роздум на одну з тем: «Драматичний конфлікт новели М. Хвильового "Я (Романтика)"», «Трагедія Миколи Хвильового», «Микола Хвильовий — романтик і лірик», «Художні передбачення М. Хви­льового».


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.